Ljubo Boban (Solin, 10. svibnja 1933.Zagreb, 9. listopada 1994.), bio je hrvatski povjesničar i akademik.

Životopis

uredi

Ljubo Boban rodio se u Solinu 10. svibnja 1933. godine. Godine 1952. završio je Učiteljsku školu u Šibeniku. Nakon toga je radio kao učitelj. Godine 1959. diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je u Institutu društvenih nauka u Beogradu, a krajem 1963. godine počinje raditi kao asistent na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorirao je 1964. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,[1] nakon čega postaje docentom. Godine 1971. postaje izvanredni profesor i utemeljuje Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1975. postaje redovnim profesorom, te izvanrednim, a 1986. godine redovitim članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (tada Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti). 1991. godine članom je Predsjedništva HAZU. Predavao je i na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Napisao je mnoštvo stručnih rasprava i povjesničarskih monografija. Bavio se poviješću Hrvata i Hrvatske nakon 1918. godine, Državom SHS, zatim zbivanjima u Kraljevini SHS, odnosno Kraljevini Jugoslaviji. Istraživao je i teme vezane za povijest hrvatskog naroda u Drugom svjetskom ratu, posebice djelovanjem Hrvatske seljačke stranke.

Poznat je pod argumentiranom i odlučnom pristupu polemikama o uzrocima sloma monarhističke Jugoslavije. Isti argumentirani i odlučni stav je zauzeo u borbi protiv antihrvatske mitomanije u svezi sa sabirnim logorom u Jasenovcu i problemom utvrđivanja broja žrtava (kako u Jasenovcu, tako i na području cijele Hrvatske). Pobijao je znanstveno neutemeljene i politikantske tvrdnje srbijanskih publicista i povjesničara, koji su pokušavali Hrvate prikazati kao genocidni narod; u znanstvenu polemiku o toj temi - gdje su srpski povjesničari tijekom 1970.-ih i 1980.-ih godina "zabarikadirali" narativ o barem 700.000 pobijenih u Jasenovcu, a povjesničari koji bi takav posve proizvoljni i nemogući podatak doveli u pitanje bili su izloženi žestokim društvenim optužbama i osudama - bilo je Ljubi Bobanu moguće ući krajem 1980.-ih godina.[2]

Otkako je Srbija uz pomoć Crne Gore napala Hrvatsku, znanstveno se bavio problemom hrvatskih granica. U tom je razdoblju bio predsjednikom stručne skupine za razgraničenje Državne komisije za granice Republike Hrvatske. Posebice je dao veliki doprinos svojom neumornom obranom i dokazivanjem hrvatskog prava na granicu u Savudrijskoj vali i oko poluotoka Prevlake, ali i na ostalim ključnim graničnim točkama.

Umro je u Zagrebu od posljedica srčanog udara. Pokopan je na zagrebačkome groblju Mirogoju.[3]

Djela

uredi

Knjige

uredi
 • O političkim previranjima na selu u Banovini Hrvatskoj, Poseban otisak: Zbornik radova Istorija XX veka, 2, [Kultura?] [etc.], [Beograd?], 1961.
 • Zagrebačke punktacije, Poseban otisak: Zbornik radova Istorija XX veka, 4, [Kultura?] [etc.], [Beograd?], 1962.
 • Sporazum Cvetković-Maček, Institut društvenih nauka, Odeljenje za istoriske nauke, Beograd, 1965. (doktorska disertacija)
 • Iz historije odnosa između V. Mačeka i dvora u vrijeme šestojanuarskog režima, Poseban otisak: Historijski institut Slavonije, Zbornik 4, Historijski institut Slavonije, [Slavonski Brod?], 1966.
 • Svetozar Pribićević u opoziciji: (1928. – 1936.), Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest, Zagreb, 1973.
 • Maček i politika Hrvatske seljačke stranke 1928-1941.: iz povijesti hrvatskog pitanja, 1-2, Liber - "Otokar Keršovani",Zagreb - Rijeka, 1974.
 • Iz britanske politike prema Hrvatskoj seljačkoj stranci potkraj 1943. i početkom 1944. godine, Poseban otisak iz Zbornika Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra JAZU, sv. 10, Zagreb, 1980.
 • Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade: 1941-1943.: izvještaji informatora o prilikama u Hrvatskoj, Globus, Zagreb, 1985.
 • Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941. – 1943., 1-2, Globus - Filozofski fakultet, Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb, 1988.
 • Kontroverze iz povijesti Jugoslavije, sv. 1: Dokumentima i polemikom o temama iz novije povijesti Jugoslavije 1987., sv. 2 1989., sv. 3 1990., Školska knjiga - Stvarnost, Zagreb, 1987. – 1990. (2. izd. sv. 1: Dokumentima i polemikom o temama iz novije povijesti Jugoslavije i sv. 2, Zagreb, 1989.)
 • Hrvatske granice od 1918. do 1991. godine, Školska knjiga - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1992. (2. izd. Hrvatske granice: od 1918. do 1992. godine, 1992.; 3. izd. Hrvatske granice: od 1918. do 1993. godine, 1993.; 4. izd. Hrvatske granice: od 1918. do 1993. godine, 1995.; 1. engl. izd. Croatian borders: 1918-1993, 1993.)
 • Dr. Tomo Jančiković: HSS između zapadnih saveznika i jugoslavenskih komunista, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 • Ljubo Boban: izabrani radovi, izabrala Branka Boban, Pisci hrvatske povijesti, knj. 1, Srednja Europa, Zagreb, 2022.

Urednik:

 • Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u i socijalističkoj revoluciji: zbornik, Zajednica općina memorijalnog područja Kalnik - Institut za historiju radničkog pokreta, Varaždin - Zagreb, 1976. (urednički odbor Ljubo Boban ... et. al.)
 • Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Hrvatskoj 1944. godine: simpozij u povodu 30. obljetnice III. zasjedanja ZAVNOH-a, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1976. (suurednik Dušan Čalić)
 • Španjolska 1936-1939: prilozi sa znanstvenog savjetovanja: Zagreb, 8-9. XII. 1986., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti - Globus, Zagreb, 1987.
 • Život i djelo Ante Trumbića: prilozi sa znanstvenog skupa, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1991. (suurednik Ivan Jelić)

Članci

uredi

Nepotpun popis:

 • Iz britanske politike prema Hrvatskoj seljačkoj stranci potkraj 1943. i početkom 1944. godine // Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 10, (1980.), str. 1. – 109.
 • Hrvatska 1941.: Rasprava u povodu 50. obljetnice početka antifašističke borbe // Časopis za suvremenu povijest, sv. 23, br. 1-3, str. 57. – 104., (1991.), (suautor)[4]
 • Kada je i kako nastala Država Slovenaca, Hrvata i Srba // Časopis za suvremenu povijest, sv. 24, br. 3, (1992.), str. 45. – 60.
 • Msgr. Alojzije Stepinac i jugoslavenska država, // Kačić: zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja = acta Provinciae ss. Redemptoris Ordinis Fratrum Minorum in Croatia. 25, 1993., str. 763. – 775.
 • Kršćanska demokracija u hrvatskoj stranačko-političkoj tradiciji // Politička misao: časopis za politologiju, sv. 32, br. 2, (1995.), str. 199. – 206.
 • Odjeci i posljedice atentata na Stjepana Radića // Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 4 (1995.), 6/7, str. 7. – 15.[5]
 • Granice Istre u programima hrvatskih političkih stranaka u drugom svjetskom ratu // Pazinski memorijal, zbornik Čakavskog sabora, (1995.)

Prireditelj:

 • Bio je suprirediteljem članka Istina o takozvanom Ličkom ustanku 1932. godine u Brušanima, 1990., autora Ivice Abramovića. (Časopis za suvremenu povijest, sv. 22, br. 1-2, str. 187. – 207.)[6]

Literatura

uredi
 • Spomenica Ljube Bobana (1933. – 1994.), Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1996.
 • Damir Agičić, In memoriam Ljubo Boban (1933. – 1994.) – dvadeset godina kasnije, Tusculum, 7/2014. (Hrčak)

Izvori

uredi
 • Marijan Maticka, In memoriam: prof. dr. Ljubo Boban (1933. – 1994.), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 27, Zagreb, 1994. (Hrčak)
 1. Josip Mihaljević, Povjesničarsko razbijanje dogmi u partijskoj državi – slučaj Ljube Bobana 1964., str. 18., u: Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti: program rada i sažetci izlaganja, Filozofski fakultet Zagreb, 27. studenoga 2015., bib.irb.hr, pristupljeno 1. lipnja 2018.
 2. "Ljudski gubitci u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i žrtve logora Jasenovac u istraživanjima Ljube Bobana", Vladimir Geiger – Marica Karakaš Obradov ZBORNIK “LJUBO BOBAN I ISTRAŽIVANJE SUVREMENE POVIJESTI”, 2017.
 3. Gradska groblja Zagreb - B, pristupljeno 19. studenoga 2016.
 4. Hrvatska 1941. Rasprava u povodu 50. obljetnice početka antifašističke borbe, infoz.ffzg.hr, pristupljeno 28. travnja 2018.
 5. Boban, LjuboArhivirana inačica izvorne stranice od 19. studenoga 2016. (Wayback Machine), katalog.hazu.hr, pristupljeno 19. studenoga 2016.
 6. Ivica Abramović, Istina o takozvanom Ličkom ustanku 1932. godine u Brušanima // Časopis za suvremenu povijest, sv. 22, br. 1-2, (1990.), str. 187. - 207. (Hrčak)

Vanjske poveznice

uredi