Logaritamska jednadžba

Logaritamska jednadžba je jednadžba gdje je nepoznata veličina sadržana unutar logaritma ili čini bazu logaritma.

Područje definicijeUredi

Logaritamska jednadžba je definirana sukladno području unutar kojeg je definirana i logaritamska funkcija. U tom smislu baza logaritma mora biti pozitivan broj veći od nule što također vrijedi i za izraz na koji se logaritam odnosi (u domeni realnih brojeva nije definiran logaritam negativnog broja).

Jednostavna logaritamska jednadžbaUredi

Jednostavnijom logaritamskom jednadžbom možemo smatrati logaritamsku jednadžbu gdje se nepoznata veličina pojavljuje unutar jednog izraza logaritma ili se pojavljuje kao baza logaritma.

Primjer 1Uredi

Zadana je logaritamska jednadžba:

 

Sukladno pravilima o računanju s logaritmima nalazimo, redom:

 

Primjer 2Uredi

Zadana je logaritamska jednadžba:   Sukladno pravilima o računanju s logaritmima nalazimo, redom:

 

Primjer 3Uredi

Zadana je logaritamska jednadžba:

 

odakle slijedi da je:

  odn.
 

Rješavajući ovu jednadžbu s apsolutnom vrijednosti, lako je naći da postoje dva moguća rješenja početne logaritamske jednadžbe: x1 = 64 te x2 -61.

Složenija logaritamska jednadžbaUredi

Složenije logaritamske jednadžbe sadrže veći broj članova gdje se nepoznata veličina nalazi unutar logaritma ili kao baza logaritma, a gdje se logaritamska jednadžba može pojaviti u brojnim oblicima i gdje svaka jednadžba u rješavanju može tražiti poseban postupak rješavanja.

Primjer 1Uredi

Zadana je logaritamska jednadžba:

 

Sukladno pravilima o računanju s logaritmima nalazimo, redom:

 

Rješavajući nađenu kvadratnu jednadžbu po y kao rješenje kvadratne jednadžbe nalazimo y1 = 4 te y2 = -2. Sukladno supstituciji logx=y, slijede i rješenja početno zadane logaritamske jednadžbe: x1 = 10.000 te x2 = 0,01.

Primjer 2Uredi

 

Sukladno pravilima o računanju s logaritmima nalazimo, redom:

 

Rješavajući nađenu kvadratnu jednadžbu po x kao rješenje kvadratne jednadžbe nalazimo x1 = x2 = 2, a što je ujedno i rješenje početne logaritamske jednadžbe.

Primjer 3Uredi

Zadana je logaritamska jednadžba:

 

Sukladno pravilima o računanju s logaritmima nalazimo, redom:

 

Rješavajući nađenu kvadratnu jednadžbu po y kao rješenje kvadratne jednadžbe nalazimo y1 = 1 te y2 = -2/3. Sukladno supstituciji log2x=y, slijede i rješenja početno zadane logaritamske jednadžbe: x1 = 2 te x2 = 2(-2/3).

Primjer 4Uredi

Zadana je logaritamska jednadžba:

 

Sukladno pravilima o računanju s logaritmima nalazimo, redom:

 

Rješavajući nađenu kvadratnu jednadžbu po logx kao rješenje kvadratne jednadžbe nalazimo logx1 = 1 te log x2 = -1/3. Kako je jedan od članova početne logaritamske jednadžbe izražen kao log(logx), drugo rješenje očito nema smisla prema definiciji logaritma. Postoji, dakle, samo jedno rješenje gdje je logx = 1, odakle slijedi da je x = 10, što je i jedino rješenje početne logaritamske jednadžbe.

LiteraturaUredi

  • Gusić J., Mladinić P., Pavković B., "Matematika 2", Školska knjiga, 2006.