Maghemit (γ-Fe2O3) je jedan od polimorfa željezovog(III) oksida (Fe2O3).[1] Ima jednaku strukturu spinela kao magnetit i jednako ferimagnetično magnetsko uređenje.

Maghemit

Općenito
KategorijaOksid
Kemijska formulaγ-Fe2O3
Identifikacija
Molekularna masa159,69 g/mol
Bojasmeđ
Kristalni sustavkubični (Fd3m) ili tetragonski (P43212)
Mohsova tvrdoća5
Optička svojstvaizotropan
Ogrebsmeđ
Specifična težina4,86 (izračunata)
Druga svojstvajako magnetičan

Struktura Uredi

Struktura maghemita temelji se na kubičnoj gustoj slagalini kisikovih aniona (O2-) s željezovim (Fe3+) kationima smještenim u oktaedarske i tetraedarske šupljine. γ-Fe2O3 se može smatrati kao Fe3O4 s oksidiranim ionima Fe2+ i formulom   gdje   predstavlja prazninu,   označava tetraedarski položaj, a   oktaedarski. Jedinična ćelija može se prikazati u kubičnom kristalnom sustavu, prostorna grupa Fd3m, s parametrom a = 8,34 Å ili u tetragonskom sustavu, prostorna grupa P43212, s parametrima a = 8,349 Å i c = 24,996 Å.[2]

Uporaba Uredi

 
Kaseta za magnetsko snimanje na bazi magnetskih čestica γ-Fe2O3

Magnetsko zapisivanje podataka Uredi

Štapićaste čestice γ-Fe2O3 duljine 0,1-1 μm koriste se uklopljene u odgovarajući polimer za izradu magnetskih traka (audio, video i kompjutorskih kaseta), disketa i tvrdih diskova.

Ferofluidi Uredi

Nanočestice maghemita ili nekog drugog magnetskog materijala čija je površina zaštićena nekom površinski aktivnom tvari (npr. oleinska kiselina) stvaraju stabilne suspenzije u nekom otapalu i imaju posebna svojstva na koja se može utjecati pomoću magnetskog polja. Koriste se u elektroničkim uređajima.

Biomedicina Uredi

Nanočestice maghemita koriste se u biomedicini zato što su biokompatibilne i netoksične za ljude, a njihov magnetizam omogućava daljinsko manipuliranje pomoću vanjskog magnetskog polja.

Izvori Uredi

  1. R. M. Cornell, U. Schwertmann: The Iron Oxides, Structure, Properties, Reactions, Occurrence and Uses, VCH Publ. Corp., D-69451 Weinheim, Njemačka, 1996.
  2. L. Machala, J. Tuček, R. Zbořil: Polymorphous Transformations of Nanometric Iron(III) Oxide: A Review, Chem. Mater. 23 (2011) 3255-3272.