Marin Bizanti (Kotor, druga polovica 14. st. ),[1] hrvatski vojni zapovjednik i pomorac iz Crne Gore.

Iz obitelji Bizanti, plemićke obitelji Hrvata[2] iz Kotora.

Bio u mletačkoj službi za rata protiv Ugarske (1378. – 81.) i Genove (1379. – 81.)[3] u ratu za Chioggiu. Na galiji »Catterina« probio je tursku blokadu na ušću Bojane i omogućio isplovljenje mletačkim brodovima.[1]

LIT.: Šime Ljubić: Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, Beč 1856., 36.[1]

Izvori uredi


  Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežne stranice Hrvatske enciklopedije LZMK
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=7942
koji je klauzulom na stranici http://enciklopedija.hr/upute.aspx
označen slobodnom licencijom CC BY-SA 3.0

Dopusnica nije važeća!
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.


  Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežne stranice Hrvatskog biografskog leksikona LZMK
http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2021
koji je klauzulom na stranici http://hbl.lzmk.hr/
označen slobodnom licencijom CC BY-SA 3.0

Dopusnica nije važeća!
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.


  1. a b c Hrvatski biografski leksikon Neven Budak: Marin Bizanti, LZMK, Zagreb, 1983. (pristupljeno 3. rujna 2016.)
  2. Stara bokeljska književnost. Stari pisci hrvatski iz Kotora, Perasta, Dobrote, Prčanja i Budve / S. Prosperov Novak, Matica hrvatska, Zagreb, 1996.
  3. Hrvatska enciklopedija Bizanti, LZMK, Zagreb (pristupljeno 3. rujna 2016.)