Metrika (matematika)

matematička formalizacija

Metrika ili razdaljinska funkcija je matematička formalizacija intuitivnog geometrijskog koncepta udaljenosti dviju točaka.

DefinicijaUredi

Uređen par   nepraznog skupa   i funkcije   naziva se metrički prostor, a funkcija   razdaljinska funkcija ili metrika na   ako su ispunjeni ovi uvjeti:[1]:str. 399.

  •  
  •  
  •  
  •  

PrimjeriUredi

Jedna od metrika na   dana je formulom:[1]:str. 26.

 

gdje je  . Za   i točke   dobiva se  , za   i točke   metrika prelazi u udaljenost dviju točaka u ravnini, tj.  . Treba napomenuti da je metrika svaka funkcija koja zadovoljava gornja četiri uvjeta, bez obzira da li se u posebnim slučajevima poklapa s pojmom udaljenosti.

Primjer metrike na   dan je formulom:

 

gdje su   koordinate dvaju točaka iz  .

Na skupu   svih realnih (kompleksnih) funkcija neprekidnih na segmentu   jedna od metrika definirana je s:

 

gdje su  .

IzvoriUredi

  1. a b Kurepa, Svetozar, Matematička analiza 3, funkcije više varijabli, Tehnička knjiga, Zagreb, 1975.