Mišić podizač gornje vjeđe

Mišić podizač gornje vjeđe (lat. musculus levator palpebrae superioris) je mišić oka (mišići oka). Uloga gornjeg mišića podizača vjeđe je podizanje gornje vjeđe i istodobno uvlačenje kože u brazdi gornje vjeđe. Mišić inervira živac pokretač oka (lat. oculomotorius). Mišić je aktivan čitavo vrijeme dok je čovjek budan, a zadaća mu je da svaki puta kada čovjek trepne (svake dvije do tri sekunde) odmah otvori oko.

Ovaj okvir treba zamijeniti infookvirom {{infookvir anatomija}} (Primjeri uporabe predloška)
9 - Gornji mišić podizač vjeđe

Polazište i hvatište uredi

Mišić polazi s klinaste kosti i hvata se za vezivnu ploču (lat. tarsus) i kožu gornje vjeđe.