Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

ministarstvo Vlade Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, središnje je tijelo državne uprave Republike Hrvatske zaduženo za poslove obrane.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Osnovni podaci
Ustanovljeno 1990.
Nadležnost poslovi obrane
Sjedište Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. 1
Ministar
Mrežne stranice
www.morh.hr
Ministarstvo obrane u Zagrebu
Ministarstvo obrane u Zagrebu

Ministarstvo obrane obavlja poslove koji se odnose na:

 • planiranje razvitka sustava obrane, izradu i usklađivanje planova obrane i planova za druge izvanredne okolnosti;
 • procjenu ratnih i drugih opasnosti;
 • ustrojavanje, opremanje, naoružanje, razvitak i uporabu Hrvatske vojske, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme;
 • pričuve proizvoda s posebnom namjenom za potrebe obrane, upravljanje i raspolaganje imovinom koja mu je povjerena;
 • sustav uzbunjivanja i obavješćivanja;
 • sustav vojne izobrazbe te znanstvenoistraživački rad za potrebe obrane;
 • planiranje i provedbu međunarodne vojne suradnje i poslova koji proizlaze iz preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području obrane
 • mjere sigurnosti i zaštite tajnih podataka obrane
 • planiranje i izradu mjera mobilizacije i pripravnosti, novačenje, popunu i mobilizaciju oružanih snaga
 • sustav financiranja obrane;
 • inspekcijske poslove obrane.

Unutarnje ustrojstvo

Ministarstvo obrane ima sljedeće ustrojstvene jedinice:

 • Kabinet ministra,
 • Glavno tajništvo,
 • Samostalni odjel za unutarnju reviziju,
 • Samostalna služba za vojni zračni promet,
 • Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo,
 • Samostalni sektor za javnu nabavu,
 • Uprava za obrambenu politiku,
 • Uprava za ljudske resurse,
 • Uprava za materijalne resurse,
 • Uprava za informacijske sustave, financije i proračun,
 • Inspektorat obrane i
 • Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj.

U okviru Ministarstva ustrojen je i Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske kao združeno tijelo Oružanih snaga nadležno za zapovijedanje, pripremu i uporabu Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Vojna sigurnosno-obavještajna agencija je ustrojstvena jedinica Ministarstva za planiranje i provođenje potpore Ministarstvu i Oružanim snagama Republike Hrvatske za izvršenje zadaća obrane opstojnosti, suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

Na čelu ministarstva je ministar obrane, a po potrebi mogu ga mijenjati zamjenik ministra i pomoćnici ministra, sukladno njegovoj Odluci.

Ministar obrane

 
Zapovjedna zastava ministra obrane RH

Ministar obrane je državni dužnosnik i član Vlade Republike Hrvatske, zadužen za resor obrane. Ministar obrane je čelnik Ministarstva obrane.

Ministar obrane, osim što kao čelnik tijela državne uprave ima određene upravne ovlasti, nalazi se i u lancu zapovijedanja Oružanim snaga RH. Zapovijedanje Oružanim snagama u miru, vrhovni zapovjednik ostvaruje preko ministra obrane u skladu s Ustavom i zakonom. Ministar obrane odgovara vrhovnom zapovjedniku za provedbu zapovijedi i izvješćuje ga o provedbi. Ako ministar obrane ne provodi zapovjedi vrhovnog zapovjednika, tada vrhovni zapovjenik izdaje zapovjedi izravno načelniku Glavnog stožera OSRH, te pismeno izvješćuje Vladu i Hrvatski sabor te nakon konzultacije s predsjednikom Vlade predlaže utvrđivanje odgovornosti ministra obrane. Ako Hrvatski sabor ne utvrdi odgovornost ministra obrane, vrhovni zapovjednik ostvaruje zapovijedanje Oružanim snagama preko ministra obrane. U vrijeme rata, vrhovni zapovjednik izdaje zapovjedi izravno načelniku Glavnog stožera OSRH, dok ministra obrane izvješćuje o izdanim zapovijedima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga MORH-a ministar obrane donosi odluke, naredbe, naloge, smjernice, upute i propise.

Trenutno dužnost ministra obrane obnaša Ivan Anušić.[1]

Dosadašnji ministri obrane

Popis dosadašnjih ministara obrane Republike Hrvatske:

ministar početak obnašanja dužnosti svršetak obnašanja dužnosti
Petar Kriste (HDZ) 31. svibnja 1990. 24. kolovoza 1990.
Martin Špegelj (SDP) 24. kolovoza 1990. 2. srpnja 1991.
Šime Đodan (HDZ) 2. srpnja 1991. 17. srpnja 1991.
Luka Bebić (HDZ) 31. srpnja 1991. 18. rujna 1991.
Gojko Šušak (HDZ) 18. rujna 1991. 3. svibnja 1998.
Andrija Hebrang (HDZ) 11. svibnja 1998. 12. listopada 1998.
Pavao Miljavac (HDZ) 14. listopada 1998. 27. siječnja 2000.
Jozo Radoš (HSLS) 28. siječnja 2000. 5. srpnja 2002.
Željka Antunović (SDP) 30. srpnja 2002. 23. prosinca 2003.
Berislav Rončević (HDZ) 23. prosinca 2003. 12. siječnja 2008.
Branko Vukelić (HDZ) 12. siječnja 2008. 29. prosinca 2010.
Davor Božinović (HDZ) 29. prosinca 2010. 23. prosinca 2011.
Ante Kotromanović (SDP) 23. prosinca 2011. 22. siječnja 2016.
Josip Buljević (nezavisni, kasnije HDZ) 22. siječnja 2016. 19. listopada 2016.
Damir Krstičević (HDZ) 19. listopada 2016. 14. svibnja 2020.
Mario Banožić (HDZ) 23. srpnja 2020. 11. studenoga 2023.

Poveznice

Izvori

 1. Ivan Anušić preuzeo dužnost potpredsjednika Vlade i ministra obrane Republike Hrvatske. morh.hr. Pristupljeno 16. studenoga 2023.

Vanjske poveznice