Minora (teorija grafova)

Minora, vrsta grafa iz teorije grafova. Minora nekog grafa graf dobiven nizom uklanjanja i kontraktiranja bridova i uklanjanja vrhova.[1]

Petersenov graf sadrži minore i . [1]Wagnerov teorem iz 1937. godine kaže da "Graf je ravninski ako i samo ako mu ni ni nisu minore." [1]

IzvoriUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 math.e Snježana Majstorović i Luka Boras: Petersenov graf, br. 27. (pristupljeno 25. svibnja 2020.)