Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Nova Kapela

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Batrina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1096',
	popis2011 = '1005',
	popis2021 = '861',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Bili Brig',
	povrsina = '',
	popis2001 = '344',
	popis2011 = '272',
	popis2021 = '217',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Donji Lipovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '295',
	popis2011 = '248',
	popis2021 = '184',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Dragovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '495',
	popis2011 = '362',
	popis2021 = '264',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Gornji Lipovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '132',
	popis2011 = '88',
	popis2021 = '59',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Magić Mala',
	povrsina = '',
	popis2001 = '487',
	popis2011 = '398',
	popis2021 = '327',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Nova Kapela',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1004',
	popis2011 = '907',
	popis2021 = '777',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Pavlovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '69',
	popis2011 = '40',
	popis2021 = '23',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Seoce',
	povrsina = '',
	popis2001 = '375',
	popis2011 = '284',
	popis2021 = '219',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Siče',
	povrsina = '',
	popis2001 = '389',
	popis2011 = '306',
	popis2021 = '237',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Srednji Lipovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '407',
	popis2011 = '302',
	popis2021 = '213',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Stara Kapela',
	povrsina = '',
	popis2001 = '25',
	popis2011 = '15',
	popis2021 = '12',
}

return naselje