Modul:Popis stanovništva/BPŽ


local p = {}
local opcina = {}
local grad = {}

opcina['Q1284427'] = {
	ime = 'Bebrina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3541',
	popis2011 = '3252',
	popis2021 = '2817',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Bebrina') or nil
}
opcina['Q925524'] = {
	ime = 'Brodski Stupnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3526',
	popis2011 = '3036',
	popis2021 = '2357',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Brodski Stupnik') or nil
}
opcina['Q1284357'] = {
	ime = 'Bukovlje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2739',
	popis2011 = '3108',
	popis2021 = '2727',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Bukovlje') or nil
}
opcina['Q1285573'] = {
	ime = 'Cernik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4235',
	popis2011 = '3640',
	popis2021 = '2964',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Cernik') or nil
}
opcina['Q670956'] = {
	ime = 'Davor',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3259',
	popis2011 = '3015',
	popis2021 = '2529',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Davor') or nil
}
opcina['Q1241594'] = {
	ime = 'Donji Andrijevci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4393',
	popis2011 = '3709',
	popis2021 = '3059',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Donji Andrijevci') or nil
}
opcina['Q1026591'] = {
	ime = 'Dragalić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1282',
	popis2011 = '1361',
	popis2021 = '1058',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Dragalić') or nil
}
opcina['Q1277306'] = {
	ime = 'Garčin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5586',
	popis2011 = '4806',
	popis2021 = '3951',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Garčin') or nil
}
opcina['Q1284418'] = {
	ime = 'Gornja Vrba',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2559',
	popis2011 = '2512',
	popis2021 = '2168',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Gornja Vrba') or nil
}
opcina['Q1272370'] = {
	ime = 'Gornji Bogićevci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2319',
	popis2011 = '1975',
	popis2021 = '1428',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Gornji Bogićevci') or nil
}
opcina['Q1272553'] = {
	ime = 'Gundinci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2294',
	popis2011 = '2027',
	popis2021 = '1610',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Gundinci') or nil
}
opcina['Q1269866'] = {
	ime = 'Klakar',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2417',
	popis2011 = '2319',
	popis2021 = '2020',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Klakar') or nil
}
opcina['Q367223'] = {
	ime = 'Nova Kapela',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5118',
	popis2011 = '4227',
	popis2021 = '3393',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Nova Kapela') or nil
}
opcina['Q73123'] = {
	ime = 'Okučani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4224',
	popis2011 = '3447',
	popis2021 = '2323',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Okučani') or nil
}
opcina['Q738062'] = {
	ime = 'Oprisavci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2942',
	popis2011 = '2508',
	popis2021 = '1968',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Oprisavci') or nil
}
opcina['Q1272312'] = {
	ime = 'Oriovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '6559',
	popis2011 = '5824',
	popis2021 = '4770',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Oriovac') or nil
}
opcina['Q1284394'] = {
	ime = 'Podcrkavlje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2683',
	popis2011 = '2553',
	popis2021 = '2207',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Podcrkavlje') or nil
}
opcina['Q1269809'] = {
	ime = 'Rešetari',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5171',
	popis2011 = '4753',
	popis2021 = '3852',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Rešetari') or nil
}
opcina['Q1271750'] = {
	ime = 'Sibinj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '7549',
	popis2011 = '6895',
	popis2021 = '5730',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Sibinj') or nil
}
opcina['Q1270360'] = {
	ime = 'Sikirevci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2707',
	popis2011 = '2476',
	popis2021 = '2028',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Sikirevci') or nil
}
opcina['Q1094490'] = {
	ime = 'Slavonski Šamac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2649',
	popis2011 = '2169',
	popis2021 = '1576',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Slavonski Šamac') or nil
}
opcina['Q995085'] = {
	ime = 'Stara Gradiška',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1717',
	popis2011 = '1363',
	popis2021 = '911',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Stara Gradiška') or nil
}
opcina['Q1272621'] = {
	ime = 'Staro Petrovo Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '6352',
	popis2011 = '5186',
	popis2021 = '4110',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Staro Petrovo Selo') or nil
}
opcina['Q569016'] = {
	ime = 'Velika Kopanica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3570',
	popis2011 = '3308',
	popis2021 = '2621',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Velika Kopanica') or nil
}
opcina['Q1284324'] = {
	ime = 'Vrbje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2906',
	popis2011 = '2215',
	popis2021 = '1691',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Vrbje') or nil
}
opcina['Q1284383'] = {
	ime = 'Vrpolje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4023',
	popis2011 = '3521',
	popis2021 = '2818',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Vrpolje') or nil
}

grad['Q58342'] = {
	ime = 'Nova Gradiška',
	povrsina = '',
	popis2001 = '15833',
	popis2011 = '14229',
	popis2021 = '11690',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Nova Gradiška') or nil
}
grad['Q4686'] = {
	ime = 'Slavonski Brod',
	povrsina = '',
	popis2001 = '64612',
	popis2011 = '59141',
	popis2021 = '49891',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/BPŽ/Slavonski Brod') or nil
}

return {
	grad = grad, 
	opcina = opcina,
	ime = "Brodsko-posavska",
	kratica = "BPŽ"
	}