Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Gola

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Gola',
	povrsina = '',
	popis2001 = '995',
	popis2011 = '885',
	popis2021 = '779',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Gotalovo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '404',
	popis2011 = '344',
	popis2021 = '281',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Novačka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '396',
	popis2011 = '381',
	popis2021 = '343',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Otočka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '247',
	popis2011 = '238',
	popis2021 = '214',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Ždala',
	povrsina = '',
	popis2001 = '718',
	popis2011 = '583',
	popis2021 = '461',
}

return naselje