Modul:Popis stanovništva/KKŽ


local p = {}
local opcina = {}
local grad = {}opcina['QB0'] = {
	ime = 'Drnje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2156',
	popis2011 = '1863',
	popis2021 = '1533',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Drnje') or nil
}
opcina['QB1'] = {
	ime = 'Đelekovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1824',
	popis2011 = '1533',
	popis2021 = '1281',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Đelekovec') or nil
}
opcina['QB2'] = {
	ime = 'Ferdinandovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2107',
	popis2011 = '1750',
	popis2021 = '1415',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Ferdinandovac') or nil
}
opcina['QB3'] = {
	ime = 'Gola',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2760',
	popis2011 = '2431',
	popis2021 = '2078',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Gola') or nil
}
opcina['QB4'] = {
	ime = 'Gornja Rijeka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2035',
	popis2011 = '1779',
	popis2021 = '1559',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Gornja Rijeka') or nil
}
opcina['QB5'] = {
	ime = 'Hlebine',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1470',
	popis2011 = '1304',
	popis2021 = '1180',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Hlebine') or nil
}
opcina['QB6'] = {
	ime = 'Kalinovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1725',
	popis2011 = '1597',
	popis2021 = '1297',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Kalinovac') or nil
}
opcina['QB7'] = {
	ime = 'Kalnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1611',
	popis2011 = '1351',
	popis2021 = '1154',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Kalnik') or nil
}
opcina['QB8'] = {
	ime = 'Kloštar Podravski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3603',
	popis2011 = '3306',
	popis2021 = '2749',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Kloštar Podravski') or nil
}
opcina['QB9'] = {
	ime = 'Koprivnički Bregi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2549',
	popis2011 = '2381',
	popis2021 = '1968',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Koprivnički Bregi') or nil
}
opcina['QB10'] = {
	ime = 'Koprivnički Ivanec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2361',
	popis2011 = '2121',
	popis2021 = '1798',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Koprivnički Ivanec') or nil
}
opcina['QB11'] = {
	ime = 'Legrad',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2764',
	popis2011 = '2241',
	popis2021 = '1916',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Legrad') or nil
}
opcina['QB12'] = {
	ime = 'Molve',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2379',
	popis2011 = '2189',
	popis2021 = '1767',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Molve') or nil
}
opcina['QB13'] = {
	ime = 'Novigrad Podravski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3161',
	popis2011 = '2872',
	popis2021 = '2300',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Novigrad Podravski') or nil
}
opcina['QB14'] = {
	ime = 'Novo Virje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1412',
	popis2011 = '1216',
	popis2021 = '1026',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Novo Virje') or nil
}
opcina['QB15'] = {
	ime = 'Peteranec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2848',
	popis2011 = '2704',
	popis2021 = '2300',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Peteranec') or nil
}
opcina['QB16'] = {
	ime = 'Podravske Sesvete',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1778',
	popis2011 = '1630',
	popis2021 = '1446',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Podravske Sesvete') or nil
}
opcina['QB17'] = {
	ime = 'Rasinja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3818',
	popis2011 = '3267',
	popis2021 = '2631',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Rasinja') or nil
}
opcina['QB18'] = {
	ime = 'Sokolovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3964',
	popis2011 = '3417',
	popis2021 = '2789',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Sokolovac') or nil
}
opcina['QB19'] = {
	ime = 'Sveti Ivan Žabno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5628',
	popis2011 = '5222',
	popis2021 = '4343',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Sveti Ivan Žabno') or nil
}
opcina['QB20'] = {
	ime = 'Sveti Petar Orehovec',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5137',
	popis2011 = '4583',
	popis2021 = '3942',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Sveti Petar Orehovec') or nil
}
opcina['QB21'] = {
	ime = 'Virje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5197',
	popis2011 = '4587',
	popis2021 = '3842',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Virje') or nil
}
grad['QB22'] = {
	ime = 'Đurđevac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '8862',
	popis2011 = '8264',
	popis2021 = '7378',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Đurđevac') or nil
}
grad['QB23'] = {
	ime = 'Koprivnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '30994',
	popis2011 = '30854',
	popis2021 = '28580',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Koprivnica') or nil
}
grad['QB24'] = {
	ime = 'Križevci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '22324',
	popis2011 = '21122',
	popis2021 = '18949',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Križevci') or nil
}


return {
	grad = grad, 
	opcina = opcina,
	ime = "Koprivničko-križevačka",
	kratica = "KKŽ"
	}