Modul:Popis stanovništva/KKŽ/Kalnik

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Borje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '149',
	popis2011 = '137',
	popis2021 = '102',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Kalnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '418',
	popis2011 = '325',
	popis2021 = '287',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Kamešnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '220',
	popis2011 = '188',
	popis2021 = '141',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Obrež Kalnički',
	povrsina = '',
	popis2001 = '176',
	popis2011 = '139',
	popis2021 = '108',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Popovec Kalnički',
	povrsina = '',
	popis2001 = '107',
	popis2011 = '98',
	popis2021 = '96',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Potok Kalnički',
	povrsina = '',
	popis2001 = '212',
	popis2011 = '180',
	popis2021 = '154',
}

naselje['QB6'] =  {
	ime = 'Šopron',
	povrsina = '',
	popis2001 = '174',
	popis2011 = '162',
	popis2021 = '154',
}

naselje['QB7'] =  {
	ime = 'Vojnovec Kalnički',
	povrsina = '',
	popis2001 = '155',
	popis2011 = '122',
	popis2021 = '112',
}

return naselje