Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Donji Kukuruzari

local naselje = {}
naselje['QB0'] = {
	ime = 'Babina Rijeka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '127',
	popis2021 = '90',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Borojevići',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '119',
	popis2021 = '68',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Donja Velešnja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '261',
	popis2021 = '156',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Donji Bjelovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '43',
	popis2021 = '31',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Donji Kukuruzari',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '297',
	popis2021 = '188',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Gornja Velešnja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '73',
	popis2021 = '56',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Gornji Bjelovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '53',
	popis2021 = '39',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Gornji Kukuruzari',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '51',
	popis2021 = '25',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Knezovljani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '81',
	popis2021 = '63',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Komogovina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '126',
	popis2021 = '76',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Kostreši Bjelovački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '43',
	popis2021 = '25',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Lovča',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '19',
	popis2021 = '10',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Mečenčani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '148',
	popis2021 = '103',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Prevršac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '120',
	popis2021 = '82',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Umetić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '73',
	popis2021 = '68',
}

return naselje