Modul:Popis stanovništva/SMŽ


local p = {}
local opcina = {}
local grad = {}

opcina['QB0'] = {
	ime = 'Donji Kukuruzari',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2047',
	popis2011 = '1634',
	popis2021 = '1080',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Donji Kukuruzari') or nil
}
opcina['QB1'] = {
	ime = 'Dvor',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5742',
	popis2011 = '5570',
	popis2021 = '2996',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Dvor') or nil
}
opcina['QB2'] = {
	ime = 'Gvozd',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3779',
	popis2011 = '2970',
	popis2021 = '2047',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Gvozd') or nil
}
opcina['QB3'] = {
	ime = 'Hrvatska Dubica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2341',
	popis2011 = '2089',
	popis2021 = '1462',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Hrvatska Dubica') or nil
}
opcina['QB4'] = {
	ime = 'Jasenovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2391',
	popis2011 = '1997',
	popis2021 = '1559',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Jasenovac') or nil
}
opcina['QB5'] = {
	ime = 'Lekenik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '6170',
	popis2011 = '6032',
	popis2021 = '5343',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Lekenik') or nil
}
opcina['QB6'] = {
	ime = 'Lipovljani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4101',
	popis2011 = '3455',
	popis2021 = '2807',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Lipovljani') or nil
}
opcina['QB7'] = {
	ime = 'Majur',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1490',
	popis2011 = '1185',
	popis2021 = '760',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Majur') or nil
}
opcina['QB8'] = {
	ime = 'Martinska Ves',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4026',
	popis2011 = '3488',
	popis2021 = '2861',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Martinska Ves') or nil
}
opcina['QB9'] = {
	ime = 'Popovača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '12701',
	popis2011 = '11905',
	popis2021 = '10255',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Popovača') or nil
}
opcina['QB10'] = {
	ime = 'Sunja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '7376',
	popis2011 = '5748',
	popis2021 = '4124',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Sunja') or nil
}
opcina['QB11'] = {
	ime = 'Topusko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3219',
	popis2011 = '2985',
	popis2021 = '2222',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Topusko') or nil
}
opcina['QB12'] = {
	ime = 'Velika Ludina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2831',
	popis2011 = '2625',
	popis2021 = '2283',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Velika Ludina') or nil
}

grad['QB13'] = {
	ime = 'Glina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '9868',
	popis2011 = '9283',
	popis2021 = '7116',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Glina') or nil
}
grad['QB14'] = {
	ime = 'Hrvatska Kostajnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2746',
	popis2011 = '2756',
	popis2021 = '1879',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Hrvatska Kostajnica') or nil
}
grad['QB15'] = {
	ime = 'Kutina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '24597',
	popis2011 = '22760',
	popis2021 = '19601',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Kutina') or nil
}
grad['QB16'] = {
	ime = 'Novska',
	povrsina = '',
	popis2001 = '14313',
	popis2011 = '13518',
	popis2021 = '11137',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Novska') or nil
}
grad['QB17'] = {
	ime = 'Petrinja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '23413',
	popis2011 = '24671',
	popis2021 = '19950',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Petrinja') or nil
}
grad['QB18'] = {
	ime = 'Sisak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '52236',
	popis2011 = '47768',
	popis2021 = '40121',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Sisak') or nil
}


return {
	grad = grad, 
	opcina = opcina,
	ime = "Sisačko-moslavačka",
	kratica = "SMŽ"
	}