Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Kutina

local naselje = {}
naselje['QB0'] = {
	ime = 'Banova Jaruga',
	povrsina = '',
	popis2001 = '748',
	popis2011 = '665',
	popis2021 = '605',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Batina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '215',
	popis2011 = '205',
	popis2021 = '180',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Brinjani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '273',
	popis2011 = '253',
	popis2021 = '203',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Čaire',
	povrsina = '',
	popis2001 = '40',
	popis2011 = '33',
	popis2021 = '19',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Gojlo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '449',
	popis2011 = '377',
	popis2021 = '281',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Husain',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1002',
	popis2011 = '971',
	popis2021 = '820',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Ilova',
	povrsina = '',
	popis2001 = '860',
	popis2011 = '821',
	popis2021 = '709',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Jamarica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '452',
	popis2011 = '410',
	popis2021 = '335',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Janja Lipa',
	povrsina = '',
	popis2001 = '275',
	popis2011 = '206',
	popis2021 = '152',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Katoličke Čaire',
	povrsina = '',
	popis2001 = '248',
	popis2011 = '232',
	popis2021 = '198',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Kletište',
	povrsina = '',
	popis2001 = '120',
	popis2011 = '116',
	popis2021 = '106',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Krajiška Kutinica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '85',
	popis2011 = '73',
	popis2021 = '47',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Kutina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '14814',
	popis2011 = '13735',
	popis2021 = '12012',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Kutinica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '68',
	popis2011 = '58',
	popis2021 = '44',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Kutinska Slatina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '617',
	popis2011 = '578',
	popis2021 = '508',
}
naselje['QB15'] = {
	ime = 'Međurić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '542',
	popis2011 = '485',
	popis2021 = '427',
}
naselje['QB16'] = {
	ime = 'Mikleuška',
	povrsina = '',
	popis2001 = '155',
	popis2011 = '140',
	popis2021 = '85',
}
naselje['QB17'] = {
	ime = 'Mišinka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '107',
	popis2011 = '116',
	popis2021 = '102',
}
naselje['QB18'] = {
	ime = 'Repušnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1946',
	popis2011 = '1838',
	popis2021 = '1552',
}
naselje['QB19'] = {
	ime = 'Selište',
	povrsina = '',
	popis2001 = '297',
	popis2011 = '282',
	popis2021 = '241',
}
naselje['QB20'] = {
	ime = 'Stupovača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '472',
	popis2011 = '440',
	popis2021 = '346',
}
naselje['QB21'] = {
	ime = 'Šartovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '433',
	popis2011 = '380',
	popis2021 = '318',
}
naselje['QB22'] = {
	ime = 'Zbjegovača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '379',
	popis2011 = '346',
	popis2021 = '311',
}

return naselje