Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Sisak

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}
naselje['QB0'] = {
	ime = 'Blinjski Kut',
	povrsina = '',
	popis2001 = '386',
	popis2011 = '277',
	popis2021 = '194',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Budaševo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1680',
	popis2011 = '1664',
	popis2021 = '1373',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Bukovsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '89',
	popis2021 = '76',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Crnac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '710',
	popis2011 = '545',
	popis2021 = '656',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Čigoč',
	povrsina = '',
	popis2001 = '114',
	popis2011 = '98',
	popis2021 = '53',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Donje Komarevo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '300',
	popis2011 = '325',
	popis2021 = '255',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Gornje Komarevo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '471',
	popis2011 = '506',
	popis2021 = '425',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Greda',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1010',
	popis2011 = '858',
	popis2021 = '763',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Gušće',
	povrsina = '',
	popis2001 = '498',
	popis2011 = '385',
	popis2021 = '288',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Hrastelnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '946',
	popis2011 = '897',
	popis2021 = '744',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Jazvenik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '143',
	popis2011 = '146',
	popis2021 = '118',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Klobučak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '33',
	popis2011 = '69',
	popis2021 = '51',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Kratečko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '260',
	popis2011 = '199',
	popis2021 = '139',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Letovanci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '73',
	popis2011 = '56',
	popis2021 = '42',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Lonja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '174',
	popis2011 = '111',
	popis2021 = '83',
}
naselje['QB15'] = {
	ime = 'Lukavec Posavski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '133',
	popis2011 = '132',
	popis2021 = '103',
}
naselje['QB16'] = {
	ime = 'Madžari',
	povrsina = '',
	popis2001 = '245',
	popis2011 = '237',
	popis2021 = '199',
}
naselje['QB17'] = {
	ime = 'Mužilovčica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '107',
	popis2011 = '77',
	popis2021 = '57',
}
naselje['QB18'] = {
	ime = 'Novo Pračno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '465',
	popis2011 = '452',
	popis2021 = '346',
}
naselje['QB19'] = {
	ime = 'Novo Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '587',
	popis2011 = '633',
	popis2021 = '536',
}
naselje['QB20'] = {
	ime = 'Novo Selo Palanječko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '548',
	popis2011 = '519',
	popis2021 = '447',
}
naselje['QB21'] = {
	ime = 'Odra Sisačka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '906',
	popis2011 = '823',
	popis2021 = '687',
}
naselje['QB22'] = {
	ime = 'Palanjek',
	povrsina = '',
	popis2001 = '323',
	popis2011 = '318',
	popis2021 = '355',
}
naselje['QB23'] = {
	ime = 'Prelošćica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '722',
	popis2011 = '525',
	popis2021 = '474',
}
naselje['QB24'] = {
	ime = 'Sela',
	povrsina = '',
	popis2001 = '960',
	popis2011 = '963',
	popis2021 = '886',
}
naselje['QB25'] = {
	ime = 'Sisak',
	povrsina = '',
	popis2001 = '36785',
	popis2011 = '33322',
	popis2021 = '27859',
}
naselje['QB26'] = {
	ime = 'Stara Drenčina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '195',
	popis2011 = '226',
	popis2021 = '179',
}
naselje['QB27'] = {
	ime = 'Staro Pračno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '881',
	popis2011 = '895',
	popis2021 = '721',
}
naselje['QB28'] = {
	ime = 'Staro Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '141',
	popis2011 = '110',
	popis2021 = '60',
}
naselje['QB29'] = {
	ime = 'Stupno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '557',
	popis2011 = '484',
	popis2021 = '427',
}
naselje['QB30'] = {
	ime = 'Suvoj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '44',
	popis2011 = '41',
	popis2021 = '31',
}
naselje['QB31'] = {
	ime = 'Topolovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '960',
	popis2011 = '897',
	popis2021 = '742',
}
naselje['QB32'] = {
	ime = 'Veliko Svinjičko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '283',
	popis2011 = '275',
	popis2021 = '226',
}
naselje['QB33'] = {
	ime = 'Vurot',
	povrsina = '',
	popis2001 = '94',
	popis2011 = '103',
	popis2021 = '112',
}
naselje['QB34'] = {
	ime = 'Žabno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '502',
	popis2011 = '511',
	popis2021 = '414',
}

return naselje