Modul:Popis stanovništva/SMŽ/Topusko

local naselje = {}
naselje['QB0'] = {
	ime = 'Batinova Kosa',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '50',
	popis2021 = '31',
}
naselje['QB1'] = {
	ime = 'Bukovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB2'] = {
	ime = 'Crni Potok',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '153',
	popis2021 = '100',
}
naselje['QB3'] = {
	ime = 'Donja Čemernica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '170',
	popis2021 = '92',
}
naselje['QB4'] = {
	ime = 'Gređani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '341',
	popis2021 = '253',
}
naselje['QB5'] = {
	ime = 'Hrvatsko Selo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '310',
	popis2021 = '242',
}
naselje['QB6'] = {
	ime = 'Katinovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '90',
	popis2021 = '56',
}
naselje['QB7'] = {
	ime = 'Mala Vranovina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1',
	popis2021 = '-',
}
naselje['QB8'] = {
	ime = 'Malička',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '43',
	popis2021 = '18',
}
naselje['QB9'] = {
	ime = 'Pecka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '27',
	popis2021 = '9',
}
naselje['QB10'] = {
	ime = 'Perna',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '176',
	popis2021 = '85',
}
naselje['QB11'] = {
	ime = 'Ponikvari',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '347',
	popis2021 = '229',
}
naselje['QB12'] = {
	ime = 'Staro Selo Topusko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '154',
	popis2021 = '95',
}
naselje['QB13'] = {
	ime = 'Topusko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '945',
	popis2021 = '878',
}
naselje['QB14'] = {
	ime = 'Velika Vranovina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '150',
	popis2021 = '124',
}
naselje['QB15'] = {
	ime = 'Vorkapić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '26',
	popis2021 = '10',
}

return naselje