Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Gračac

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Begluci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '61',
	popis2021 = '59',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Brotnja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '47',
	popis2021 = '22',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Bruvno',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '92',
	popis2021 = '46',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Cerovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '2',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Dabašnica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '1',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Deringaj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '77',
	popis2021 = '68',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Donja Suvaja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '53',
	popis2021 = '47',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Drenovac Osredački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '12',
	popis2021 = '8',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Duboki Dol',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '-',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Dugopolje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '20',
	popis2021 = '17',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Glogovo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '11',
	popis2021 = '3',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Gornja Suvaja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '36',
	popis2021 = '40',
}

naselje['QB12'] = {
	ime = 'Grab',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '78',
	popis2021 = '35',
}

naselje['QB13'] = {
	ime = 'Gračac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3063',
	popis2021 = '2060',
}

naselje['QB14'] = {
	ime = 'Gubavčevo Polje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '3',
	popis2021 = '2',
}

naselje['QB15'] = {
	ime = 'Kaldrma',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '31',
	popis2021 = '20',
}

naselje['QB16'] = {
	ime = 'Kijani',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '56',
	popis2021 = '25',
}

naselje['QB17'] = {
	ime = 'Kom',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '34',
	popis2021 = '22',
}

naselje['QB18'] = {
	ime = 'Kunovac Kupirovački',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '37',
	popis2021 = '29',
}

naselje['QB19'] = {
	ime = 'Kupirovo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '46',
	popis2021 = '28',
}

naselje['QB20'] = {
	ime = 'Mazin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '47',
	popis2021 = '27',
}

naselje['QB21'] = {
	ime = 'Nadvrelo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1',
	popis2021 = '-',
}

naselje['QB22'] = {
	ime = 'Neteka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '87',
	popis2021 = '75',
}

naselje['QB23'] = {
	ime = 'Omsica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '12',
	popis2021 = '4',
}

naselje['QB24'] = {
	ime = 'Osredci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '42',
	popis2021 = '32',
}

naselje['QB25'] = {
	ime = 'Otrić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '15',
	popis2021 = '17',
}

naselje['QB26'] = {
	ime = 'Palanka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '19',
	popis2021 = '11',
}

naselje['QB27'] = {
	ime = 'Pribudić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '5',
	popis2021 = '2',
}

naselje['QB28'] = {
	ime = 'Prljevo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '7',
	popis2021 = '4',
}

naselje['QB29'] = {
	ime = 'Rastičevo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '4',
	popis2021 = '2',
}

naselje['QB30'] = {
	ime = 'Rudopolje Bruvanjsko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '31',
	popis2021 = '30',
}

naselje['QB31'] = {
	ime = 'Srb',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '472',
	popis2021 = '301',
}

naselje['QB32'] = {
	ime = 'Tiškovac Lički',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '15',
	popis2021 = '1',
}

naselje['QB33'] = {
	ime = 'Tomingaj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '26',
	popis2021 = '21',
}

naselje['QB34'] = {
	ime = 'Velika Popina',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '71',
	popis2021 = '42',
}

naselje['QB35'] = {
	ime = 'Vučipolje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1',
	popis2021 = '1',
}

naselje['QB36'] = {
	ime = 'Zaklopac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '23',
	popis2021 = '12',
}

naselje['QB37'] = {
	ime = 'Zrmanja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '21',
	popis2021 = '9',
}

naselje['QB38'] = {
	ime = 'Zrmanja Vrelo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '28',
	popis2021 = '11',
}

return naselje