Modul:Popis stanovništva/ZDŽ


local p = {}
local opcina = {}
local grad = {}

opcina['QB0'] = {
	ime = 'Bibinje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3923',
	popis2011 = '3985',
	popis2021 = '3962',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Bibinje') or nil
}
opcina['QB1'] = {
	ime = 'Galovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1190',
	popis2011 = '1234',
	popis2021 = '1258',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Galovac') or nil
}
opcina['QB2'] = {
	ime = 'Gračac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3923',
	popis2011 = '4690',
	popis2021 = '3136',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Gračac') or nil
}
opcina['QB3'] = {
	ime = 'Jasenice',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1329',
	popis2011 = '1398',
	popis2021 = '1348',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Jasenice') or nil
}
opcina['QB4'] = {
	ime = 'Kali',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1731',
	popis2011 = '1638',
	popis2021 = '1585',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Kali') or nil
}
opcina['QB5'] = {
	ime = 'Kolan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '791',
	popis2021 = '815',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Kolan') or nil
}
opcina['QB6'] = {
	ime = 'Kukljica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '650',
	popis2011 = '714',
	popis2021 = '628',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Kukljica') or nil
}
opcina['QB7'] = {
	ime = 'Lišane Ostrovičke',
	povrsina = '',
	popis2001 = '764',
	popis2011 = '698',
	popis2021 = '593',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Lišane Ostrovičke') or nil
}
opcina['QB8'] = {
	ime = 'Novigrad',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2368',
	popis2011 = '2375',
	popis2021 = '2160',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Novigrad') or nil
}
opcina['QB9'] = {
	ime = 'Pakoštane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3884',
	popis2011 = '4123',
	popis2021 = '4100',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Pakoštane') or nil
}
opcina['QB10'] = {
	ime = 'Pašman',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2004',
	popis2011 = '2082',
	popis2021 = '2136',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Pašman') or nil
}
opcina['QB11'] = {
	ime = 'Polača',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1434',
	popis2011 = '1468',
	popis2021 = '1389',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Polača') or nil
}
opcina['QB12'] = {
	ime = 'Poličnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4664',
	popis2011 = '4469',
	popis2021 = '4676',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Poličnik') or nil
}
opcina['QB13'] = {
	ime = 'Posedarje',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3513',
	popis2011 = '3607',
	popis2021 = '3430',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Posedarje') or nil
}
opcina['QB14'] = {
	ime = 'Povljana',
	povrsina = '',
	popis2001 = '713',
	popis2011 = '759',
	popis2021 = '669',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Povljana') or nil
}
opcina['QB15'] = {
	ime = 'Preko',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3871',
	popis2011 = '3805',
	popis2021 = '3556',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Preko') or nil
}
opcina['QB16'] = {
	ime = 'Privlaka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2199',
	popis2011 = '2253',
	popis2021 = '2128',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Privlaka') or nil
}
opcina['QB17'] = {
	ime = 'Ražanac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3107',
	popis2011 = '2940',
	popis2021 = '2746',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Ražanac') or nil
}
opcina['QB18'] = {
	ime = 'Sali',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1820',
	popis2011 = '1698',
	popis2021 = '1746',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Sali') or nil
}
opcina['QB19'] = {
	ime = 'Stankovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '2088',
	popis2011 = '2003',
	popis2021 = '1831',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Stankovci') or nil
}
opcina['QB20'] = {
	ime = 'Starigrad',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1893',
	popis2011 = '1876',
	popis2021 = '1697',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Starigrad') or nil
}
opcina['QB21'] = {
	ime = 'Sukošan',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4402',
	popis2011 = '4583',
	popis2021 = '4665',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Sukošan') or nil
}
opcina['QB22'] = {
	ime = 'Sveti Filip i Jakov',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4482',
	popis2011 = '4606',
	popis2021 = '4461',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Sveti Filip i Jakov') or nil
}
opcina['QB23'] = {
	ime = 'Škabrnja',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1772',
	popis2011 = '1776',
	popis2021 = '1661',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Škabrnja') or nil
}
opcina['QB24'] = {
	ime = 'Tkon',
	povrsina = '',
	popis2001 = '707',
	popis2011 = '763',
	popis2021 = '748',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Tkon') or nil
}
opcina['QB25'] = {
	ime = 'Vir',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1608',
	popis2011 = '3000',
	popis2021 = '3045',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Vir') or nil
}
opcina['QB26'] = {
	ime = 'Vrsi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '2053',
	popis2021 = '2045',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Vrsi') or nil
}
opcina['QB27'] = {
	ime = 'Zemunik Donji',
	povrsina = '',
	popis2001 = '1903',
	popis2011 = '2060',
	popis2021 = '2159',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Zemunik Donji') or nil
}
grad['QB28'] = {
	ime = 'Benkovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '9786',
	popis2011 = '11026',
	popis2021 = '9680',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Benkovac') or nil
}
grad['QB29'] = {
	ime = 'Biograd na Moru',
	povrsina = '',
	popis2001 = '5259',
	popis2011 = '5569',
	popis2021 = '5601',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Biograd na Moru') or nil
}
grad['QB30'] = {
	ime = 'Nin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4603',
	popis2011 = '2744',
	popis2021 = '2705',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Nin') or nil
}
grad['QB31'] = {
	ime = 'Obrovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '3387',
	popis2011 = '4323',
	popis2021 = '3453',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Obrovac') or nil
}
grad['QB32'] = {
	ime = 'Pag',
	povrsina = '',
	popis2001 = '4350',
	popis2011 = '3846',
	popis2021 = '3175',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Pag') or nil
}
grad['QB33'] = {
	ime = 'Zadar',
	povrsina = '',
	popis2001 = '72718',
	popis2011 = '75062',
	popis2021 = '70779',
	naselja = require('Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Zadar') or nil
}


return {
	grad = grad, 
	opcina = opcina,
	ime = "Zadarska",
	kratica = "ZDŽ"
	}