Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Nin

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Grbe',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '190',
	popis2021 = '173',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Nin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1132',
	popis2021 = '1101',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Ninski Stanovi',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '358',
	popis2021 = '340',
}

naselje['QB3'] =  {
	ime = 'Poljica-Brig',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '276',
	popis2021 = '304',
}

naselje['QB4'] =  {
	ime = 'Zaton',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '580',
	popis2021 = '595',
}

naselje['QB5'] =  {
	ime = 'Žerava',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '208',
	popis2021 = '192',
}

return naselje