Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Sali

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Božava',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '116',
	popis2021 = '118',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Brbinj',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '76',
	popis2021 = '70',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Dragove',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '36',
	popis2021 = '18',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Luka',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '123',
	popis2021 = '124',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Sali',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '740',
	popis2021 = '726',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Savar',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '53',
	popis2021 = '35',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Soline',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '38',
	popis2021 = '59',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Veli Rat',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '60',
	popis2021 = '91',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Verunić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '40',
	popis2021 = '54',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Zaglav',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '174',
	popis2021 = '171',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Zverinac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '43',
	popis2021 = '55',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Žman',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '199',
	popis2021 = '225',
}

return naselje