Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Lišane Ostrovičke

local naselje = {}

naselje['QB0'] =  {
	ime = 'Dobropoljci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '29',
	popis2021 = '23',
}

naselje['QB1'] =  {
	ime = 'Lišane Ostrovičke',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '583',
	popis2021 = '509',
}

naselje['QB2'] =  {
	ime = 'Ostrovica',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '86',
	popis2021 = '61',
}

return naselje