Modul:Popis stanovništva/ZDŽ/Obrovac

Dokumentacija modula[stvori]
local naselje = {}

naselje['QB0'] = {
	ime = 'Bilišane',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '176',
	popis2021 = '136',
}

naselje['QB1'] = {
	ime = 'Bogatnik',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '131',
	popis2021 = '120',
}

naselje['QB2'] = {
	ime = 'Golubić',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '132',
	popis2021 = '101',
}

naselje['QB3'] = {
	ime = 'Gornji Karin',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1125',
	popis2021 = '824',
}

naselje['QB4'] = {
	ime = 'Kaštel Žegarski',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '135',
	popis2021 = '122',
}

naselje['QB5'] = {
	ime = 'Komazeci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '42',
	popis2021 = '14',
}

naselje['QB6'] = {
	ime = 'Krupa',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '127',
	popis2021 = '83',
}

naselje['QB7'] = {
	ime = 'Kruševo',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '1112',
	popis2021 = '954',
}

naselje['QB8'] = {
	ime = 'Muškovci',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '100',
	popis2021 = '98',
}

naselje['QB9'] = {
	ime = 'Nadvoda',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '170',
	popis2021 = '135',
}

naselje['QB10'] = {
	ime = 'Obrovac',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '996',
	popis2021 = '793',
}

naselje['QB11'] = {
	ime = 'Zelengrad',
	povrsina = '',
	popis2001 = '',
	popis2011 = '77',
	popis2021 = '73',
}

return naselje