Nadlaktična arterija

Nadlaktična arterija (lat. arteria bachialis) je krvna žila nadlaktice, koja se neposredno nastavlja na tijek pazušne arterije (lat. a. axillaris). Granicu pazušne i nadlaktične arterije čine donji rub velikog oblog mišića (lat. m. teres major) odnosno velikog prsnog mišića (lat. m. pectoralis major).

Nadlaktična arterija
lat. arteria brachialis
Gray525.png
 Polazištepazušna arterija
 Granepalčana arterija

lakatna arterija
a. profunda brachii
a. collateralis ulnaris superior
a. collateralis ulnaris inferior

rami musculares

TijekUredi

Nadlaktična arterija teče uglavnom površno s prednje strane nadlaktice, prekrivena samo kožom i vezivnom ovojnicom nadlaktice. Prate ju dvije prateće vene (lat. venae comitantes a. brachialis). U području lakatne jame (lat. fossa cubiti) se dijeli na dvije završne grane:

Nadlaktična arterija daje i sljedeće postranične grane:

Topografski odnosiUredi

Ispred:

Iza:

Medijalno:

Lateralno: