Narodi Mezopotamije

Mezopotamija ili ˝zemlja između dviju rijeka˝ plodna je nizina jugozapadne Azije kroz koju protječu rijeke Eufrat i Tigris. Na sjeveru se prostire do Armenskog gorja, a na jugu do Perzijskog zaljeva.

KULTURA MEZOPOTAMSKIH NARODA

  • otkriće pisma omogućuje bilježenje svih stečenih spoznaja. Pismo potiče razvoj književnosti i znanosti, pa su zapisivali svoje himne, mudre izreke, legende, epove i sl.

Tako je nastao znameniti ep o Gilgamešu, zapisan oko 2000. g. pr. Kr. govori o životu i junačkim djelima toga vladar grada Uruka, koji je želio postati besmrtan. Mit o Gilgamešu bio je vrlo raširen, pa je poznata i njegova babilonska inačica.