Narodna skupština Republike Srpske

najviši organ zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj

Narodna skupština Republike Srpske je nositeljica ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta Bosne i Hercegovine.

Amblem Republike Srpske
Dom Narodne skupštine Republike Srpske

Zbog unitarnog uređenja Republike Srpske, njezina Narodna skupština je jednodomna. Zakonodavnu vlast, uz Narodnu skupštinu, vrši i Vijeće naroda koje predstavlja intervenirajući čimbenik prilikom odlučivanja o vitalnom nacionalnom interesu.

ZastupniciUredi

Narodna skupština Republike Srpske ima 83 zastupnika. Zastupnici u Narodnoj skupštini biraju se neposredno i tajnim glasovanjem, sukladno Izbornom zakonu BiH, kojim su utvrđene i izborne jedinice te sustav podjele mandata kojima se osigurava da sve općine budu na odgovarajući način zastupljene u Narodnoj skupštini.[1] Mandat zastupnika u Narodnoj skupštini traje četiri godine. Sukladno Ustavu Republike Srpske, na prijedlog najmanje 30 zastupnika Narodna skupština može dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja zastupnika skratiti mandat. Narodna skupština to ne može učiniti jedino u slučaju i za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opoasnosti, kada joj se po sili Ustava produžuje mandat dok takvo stanje traje.[2]

Narodna skupština može biti i raspuštena. Predsjednik Republike Srpske može, nakon što sasluša mišljenje predsjednika Vlade Republike Srpske i predsjednika Narodne skupštine, odlučiti da Narodna skupština bude raspuštena. U oba slučaja, bilo da Narodna skupština skrati svoj mandat ili bude raspuštena, prijevremeni izbori za novu Narodnu skupštinu moraju se održati u roku od 60 dana. Izbore raspisuje predsjednik Republike.[2]

Najmanje četiri zastupnika iz svakog od konstitutivnih naroda moraju biti članovi Narodne skupštine. Ni jedan zastupnik u Narodnoj skupštini ne može biti izaslanik u Vijeću naroda. Sastav Vijeća naroda je paritetan, tako da svaki konstitutivni narod ima isti broj zastupnika. Vijeće naroda ima po osam zastupnika iz svakog konstitutivnog naroda i četiri zastupnika iz reda ostalih, koji imaju pravo ravnopravno sudjelovati u postupku većinskog glasovanja. Članove Vijeća naroda bira odgovarajući klub zastupnika u Narodnoj skupštini. U slučaju da broj članova jednog kluba izaslanika u Vijeću naroda bude veći od broja zastupnika u odgovarajućem klubu u Narodnoj skupštini, dodatni broj izaslanika bira klub koji se obrazuje u tu svrhu iz reda odbornika u skupštinama općina u Republici Srpskoj.[1] Mandat zastupnika u Vijeću naroda također traje četiri godine. Skraćivanjem mandata Narodne skupštine ili njezinim raspuštanjem, prestaje i mandat Vijeća naroda.[2]

Trenutačni sastavUredi

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske je Nedeljko Čubrilović iz SNSD-a.[3] Narodna skupština Republike Srpske ima tri potpredsjednika. Trenutno na toj dužnosti su Snježana Božić iz SDS-a, Predrag Gluhaković iz SP-a i Ramiz Salkić iz SDA.[4] Glavni tajnik Narodne skupštine je Ranko Karapetrović iz SNSD-a, a njegov zamjenik je Marko Aćić iz DNS-a.[5]

U trenutnom 8. sazivu Narodne skupštine djeluje sedam zastupničkih klubova. Najbrojniji je Klub SNSD-a koji ima 38 zastupnika, a predsjednik mu je Željko Mirjanić.[6] Drugi zastupnički klub po zastupljenosti je Klub SDS-a koji ima 17 zastupnika, a predsjednik Kluba je Vukota Govedarica.[7] Potom slijedi Klub PDP-a sa 7 zastupnika, a predsjednik mu je Zoran Đerić.[8] Jednog zastupnika manje ima Klub DNS-a čija je predsjednica Spomenka Stevanović.[9] Klub zastupnika SDP-a BiH i SDA ima četiri zastupnika, po dva iz svake stranke, a predsjednik Kluba je Amir Zahirović iz SDP-a BiH.[10] Isti broj zastupnika ima Klub Narodni demokratski pokret kojeg čine dva zastupnika iz DP-a i dva zastupnika iz NDS-a, a predsjednik mu je Krsto Jandrić iz NDS-a.[11] Najmanje zastupnika - tri - ima koalicijski Klub SP-a i PUP-a čiji je predsjednik Saša Čudić.[12]

Nakon općih izbora 2010. parlamentarne stranke u Republici Srpskoj su SNSD s 37 zastupnika u Narodnoj skupštini, potom, SDS s 18 zastupnika, PDP sa sedam, DNS sa šest, Koalicija SP-a i PUP-a s četiri, SDP BiH s tri, po dva zastupnika imaju NDS i SDA, jednoga SRS RS, a tri zastupnika su neovisna.[13]

Radna tijelaUredi

Radna tijela Narodne skupštine Republike Srpske su: Povjerenstvo za izbor i imenovanje; Upravno povjerenstvo; Odbor za financije i proračun; Zakonodavni odbor; Odbor za politički sustav, pravosuđe i upravu; Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor; Odbor jednakih mogućnosti; Odbor za zaštitu životne sredine; Odbor za ustavna pitanja; Odbor zа prаćenje stаnjа u oblаsti mirovinsko-invаlidskog osigurаnjа; Odbor za braniteljsko-invalidsku zaštitu; Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i informiranje; Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku; Odbor za pitanja djece, mladih i športa; Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu; Odbor za europske integracije i regionalnu suradnju; Odbor za reviziju; Odbor za trgovinu i turizam; Odbor za gospodarstvo; Odbor za lokalnu samoupravu; Anketni odbor; te Vijeće nacionalnih manjina Republike Srpske.

IzvoriUredi

Citati
 1. 1,0 1,1 Miljko, 2006., str. 256.
 2. 2,0 2,1 2,2 Miljko, 2006., str. 257.
 3. Predsjednik (na srpskom). Narodna skupština Republike Srpske. Pristupljeno 24. svibnja 2014.
 4. Potpredsjednici (na srpskom). Narodna skupština Republike Srpske. Pristupljeno 24. svibnja 2014.
 5. Generalni sekretar (na srpskom). Narodna skupština Republike Srpske. Pristupljeno 24. svibnja 2014.
 6. Klub poslаnikа Sаvezа nezаvisnih socijаldemokrаtа (na srpskom). Narodna skupština Republike Srpske. Pristupljeno 24. svibnja 2014.
 7. Klub poslаnikа Srpske demokrаtske strаnke (na srpskom). Narodna skupština Republike Srpske. Pristupljeno 24. svibnja 2014.
 8. Klub poslаnikа Pаrtije demokrаtskog progresа (na srpskom). Narodna skupština Republike Srpske. Pristupljeno 24. svibnja 2014.
 9. Klub poslanika Demokratskog narodnog saveza (na srpskom). Narodna skupština Republike Srspke. Pristupljeno 24. svibnja 2014.
 10. Klub poslanika Socijaldemokratske partije BiH - Stranke demokratske akcije (na srpskom). Narodna skupština Republike Srpske. Pristupljeno 24. svibnja 2014.
 11. Klub poslanika Narodni demokratski pokret (na srpskom). Narodna skupština Republike Srpske. Pristupljeno 24. svibnja 2014.
 12. Poslanička grupa Socijalističke partije (na srpskom). Narodna skupština Republike Srpske. Pristupljeno 24. svibnja 2014.
 13. Parlamentarne stranke (na srpskom). Narodna skupština Republike Srpske. Pristupljeno 24. svibnja 2014.
Knjige
 • Zvonko Miljko: "Zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini", Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006. ISBN 9531691320

PovezniceUredi