Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je najviše zakonodavno tijelo Federacije Bosne i Hercegovine [1]. Sastoji se od dva doma: Zastupničkog doma i Doma naroda.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i HercegovineUredi

Zastupnički dom tvore zastupnici izabrani na teritoriju FBiH, njih devedeset i osam. Dom ima upravljačku strukturu, odnosno predsjedatelja i dva dopredsjedatelja, koji skrbe o tomu da Zastupnički dom funkcionira sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i poslovniku Doma.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i HercegovineUredi

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je upravno tijelo u sklopu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, sastavljeno od po sedamnaest predstavnika konstitutivnih naroda u BiH i sedam predstavnika koji se narodonosno očituju kao Ostali. Radom Doma ravnaju predsjedatelj i dva dopredsjedatelja.

IzvoriUredi

Vanjske povezniceUredi