Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Zastupnički dom je donji dom Parlamenta Federacije BiH i predstavničko je tijelo državljana Federacije BiH. Gornji dom je Dom naroda, koji predstavlja tri konstitutivna naroda Federacije BiH, Bošnjake, Hrvate i Srbe.

Sastav:
     SDA – 27
     HDZ BiH i partneri – 16
     SDP BiH – 16
     DF – 10
     SBB BiH – 8
     NS – 6
     HDZ 1990 – 2
     NES – 2
     LS BiH – 1

Ustroj

uredi

Zastupnički dom ima 98 zastupnika, kako je propisano Ustavom FBiH.[1]

Rukovodstvo

uredi

Rukovodstvo čine predsjedatelj i dvoje dopredsjedatelja. Oni se biraju iz reda zastupnika nakon saziva.[2] Trenutni predsjedatelj je Mirsad Zaimović (SDA), dok je dopredsjedatelj Mladen Bošković (HDZ BiH).[3]

Predsjedatelj Zastupničkoga doma:[2]

 • predstavlja Zastupnički dom;
 • sudjeluje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicom Zastupničkoga doma;
 • sudjeluje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicom Kolegija Zastupničkoga doma;
 • pokreće razmatranje pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma na sjednicama;
 • dogovara se s predsjedateljem Doma naroda o načinu i rokovima raspravljanja odluka koje zahtijevaju potvrdu obaju domova;
 • brine se o ostvarivanju programa rada Zastupničkoga doma i o tome izvješćuje Zastupnički dom;
 • brine se o primjenjivanju ovoga Poslovnika;
 • brine se o ostvarivanju načela javnosti u radu Zastupničkoga doma i radnih tijela Zastupničkoga doma;
 • brine se o ostvarivanju prava i dužnosti zastupnika u Zastupničkome domu u svezi s vršenjem njihove dužnosti iz djelokruga Zastupničkoga doma;
 • brine se o odnosima i suradnji Zastupničkoga doma s drugim federalnim tijelima;
 • potpisuje akte koje donosi Zastupnički dom;
 • daje upute tajniku Zastupničkoga doma u svezi s obavljanjem poslova i zadaća.

Kolegij

uredi

Zastupnički dom također ima i Kolegij, kojeg uz predsjedatelja i dvojicu dopredsjedatelja čine tajnik Doma te predsjednici zastupničkih klubova.[4]

Radi usklađivanja rada Zastupničkoga doma Kolegij:[4]

 • koordinira aktivnosti u pripremama sjednica Zastupničkoga doma i utvrđivanju dnevnih redova na tim sjednicama;
 • pokreće inicijativu da se određena pitanja rasprave u radnim tijelima Zastupničkoga doma;
 • brine se o ostvarivanju prava i dužnosti zastupnika u svezi s vršenjem njihove dužnosti;
 • brine se o ostvarivanju suradnje s Domom naroda;
 • brine se o ostvarivanju prava i dužnosti Zastupničkoga doma prema predsjedniku Federacije i dopredsjednicima Federacije i premijeru i Vladi Federacije sukladno Ustavu Federacije;
 • brine se o ostvarivanju suradnje s političkim organizacijama i udrugama građana;
 • brine se o ostvarivanju međuparlamentarne suradnje i
 • razmatra inicijative i prijedloge upućene Zastupnič- komu domu.

Klub zastupnika

uredi

Klub zastupnika čine najmanje tri zastupnika iz jedne ili više udruženih političkih stranaka ili neovisnih zastupnika. Na čelu kluba su predsjednik te zamjenik predsjednika koji koordiniraju rad kluba i ostvaruju suradnju s drugim klubovima zastupnika. Zastupnički dom u trenutnom sazivu ima osam klubova zastupnika.[5]

klub zastupnici predsjednik
SDA
26 / 98
Mirsad Zaimović
SDP BiH
15 / 98
Damir Mašić
HDZ BiHHNS BiH
15 / 98
Mladen Bošković
DF
12 / 98
Mahir Mešalić
NiP
7 / 98
Amra Junuzović-Kaljić
NS
6 / 98
Damir Arnaut
SBiH
4 / 98
Admir Čavalić
HDZ 1990HNP
3 / 98
Stipe Tokić
PDA
1 / 98
Elzina Pirić

Radna tijela

uredi

Zastupnički dom ima sljedeća radna tijela:[6]

 • Ustavno povjerenstvo;
 • Zakonodavno-pravno povjerenstvo;
 • Administracijsko povjerenstvo;
 • Povjerenstvo za europske integracije;
 • Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda;
 • Povjerenstvo za sigurnost;
 • Povjerenstvo za izbor i imenovanje;
 • Povjerenstvo za informiranje;
 • Povjerenstvo za jezična pitanja;
 • Mandatno-imunitetsko povjerenstvo;
 • Povjerenstvo za jednakopravnost spolova;
 • Povjerenstvo za lokalnu samoupravu;
 • Povjerenstvo za pitanja mladih;
 • Etičko povjerenstvo;
 • Odbor za ekonomsku i financijsku politiku;
 • Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju;
 • Odbor za promet i komunikacije;
 • Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju;
 • Odbor za pravdu i opću upravu;
 • Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih osoba;
 • Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i sport;
 • Odbor za braniteljska i invalidska pitanja;
 • Odbor za rad i socijalnu skrb;
 • Odbor za zdravstvo;
 • Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo;
 • Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam.

Pored navedenih, Zastupnički dom također ima zajednička radna tijela s Domom naroda, a to su Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta i Parlamentarna komisija odgovornu za reviziju. Sukladno odluci obaju domova, mogu biti osnovana i druga zajednička radna tijela.[6]

Izbor zastupnika

uredi

Izbor zastupnika za Zastupnički dom PFBiH uređen je Ustavom Federacije BiH i Izbornim zakonom BiH.[2] Mandat zastupnika traje četiri godine, izuzev u slučaji raspuštanja Zastupničkog doma. Zastupnici se biraju na neposrednim izborima svake četiri godine, a Zastupnički dom mora biti sazvan najkasnije 20 dana od objavljivanja rezultata izbora. Ustav također propisuje da moraju biti najmanje četiri zastupnika iz svakog konstitutivnog naroda.[1]

Zastupnici u trenutnom sazivu

uredi
stranka zastupnici
SDA
27 / 98
SBB BiH
8 / 98
DF
10 / 98
HDZ BiHHSSHKDU BiHHSP dr. Ante StarčevićHSP HB
16 / 98
SDP BiH
16 / 98
HDZ 1990
2 / 98
NES
2 / 98
NS
6 / 98
LS BiH
1 / 98

Izvori

uredi
 1. a b Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.
 2. a b c Zastupnički dom. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.
 3. Rukovodstvo. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.
 4. a b Kolegij. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.
 5. Klubovi zastupnika. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.
 6. a b Radna tijela. Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 20. lipnja 2015.