Nikola Zaninović

Nikola Zaninović (Stari Grad, 1878. - Portland, 1942.) je bio hrvatski i američki operni pjevač i glazbeni pedagog.

Rodio se u Starom Gradu na otoku Hvaru. Već s 15 godina je otišao zbog loših gospodarskih uvjeta (vidi Vinska povelja, filoksera) iz Hrvatske u SAD, kao i brojni tadašnji dalmatinski Hrvati. Nastanio se u Portlandu u saveznoj državi Oregonu. Ondje je živio i radio teške poslove sa rodbinom, koja je vrlo brzo otkrila da Zaninović dobro pjeva te su mu preporučili neka školuje svoj glas.

Krenuo je sa učenjem pjevanja u Portlandu, a nastavio u New Yorku. Ključni trenutak se zbio u tom gradu kada se susreo sa Milkom Trninom, koja je shvatila koliki je kapacitet Nikola Zaninović i da se njegov pjevački razvoj ne smije zaustaviti na malim razinama. Preporučila mu je da nastavi školovanje svog pjevanja u Italiji.

1905. je snimio svoje izvedbe brojnih hrvatskih pjesama na ondašnjem gramofonskoj ploči, koje su doživile dobru prodaju.

Već 1911. je dobio ulogu u Italiji, u operi Lucia di Lammermoor (skladatelja Gaetana Donizettija).

S obzirom da je bio u Italiji, rodna Hrvatska mu već nije bila daleko te je 1912. posjetio rodni Stari Grad. Održao je nekoliko koncerata, u Visu (u dvorani Hrvatskog doma), Starom Gradu, Splitu, Zadru i t.d.. O njegovim se nastupima pisalo u novinama.

Veličanstvenost njegovih nastupa bila je i u tome što su ih klavirskom pratnjom uveličali Blagoje Bersa i Antun Dobronić.

Dok je nastupao po Americi, promicao je hrvatsku glazbenu baštinu izvodeći djela hrvatskih autora Josipa Hatzea, Ružića, Novaka, Ivana pl. Zajca i t.d..

Pred prvi svjetski rat je dobio angažman u njemačkoj operi u Pragu, a početkom rata se vratio u SAD.

Nakon prvog svjetskog rata je bio dijelom glazbene pratnje Ivana Meštrovića na njegovim nastupima po SAD-u.

Budući se razbolio i više nije mogao podnositi turneje, okrenuo se pedagoškom radu te je vodio studio u New Yorku. S pedagoškim radom u studiju je nastavio u Portlandu.

Umro je 1942. u istom gradu, gdje je i pokopan.