Nutjak, povijesni utvrđeni grad kod Trilja. Stanovnici Trilja i Garduna je jednostavno zovu "Kuletina"; predstavlja arheološko nalazište i zaštićeno kulturno dobro[1]

Opis dobra uredi

Utvrda Nutjak nalazi se oko 3 km nizvodno od Trilja. Podignuta je na litici iznad desne obale rijeke Cetine. Krajem 15. st. poljički vojvoda Žarko Dražojević inicirao je izgradnju tvrđave kako bi ojačao sjevernu granicu Poljičke kneževine u obrani od Turaka. Glavni ulaz u tvrđavu nalazi se na zapadnom bedemu koji je djelomično sačuvan u dužini od oko 7 m i visini od 4 m. Unutar tvrđave otkriveno je manje dvorište, niz objekata i prostorija čija namjena nije još određena. Cijelim sklopom dominira velika kružna kula, zidana od djelomično obrađenih kamenih blokova vezanih žbukom, s dva lica ziđa i ispunom od manjeg kamena i žbuke. Na terasama južno od kule nalaze se temeljni ostatci drugih objekata, a sjeverozapadno se pruža prilazni put.[1]

Nalazi se na početku sutjeske rijeke Cetine nizvodno od Trilja. Smješten je na litici iznad desne obale rijeke, na povijesnoj međi između starohrvatske županije Cetine i Poljica.

Izgradio ga je krajem 15. stoljeća poljički knez Žarko Dražojević (1438.1508.) radi zaštite krajeva zapadno od rijeke Cetine pred turskim prodorima, no već početkom 16. st. dolazi pod otomansku vlast. Oslobođen je u Morejskom ratu, 1685. godine. Tada je razrušen te poslije više nije obnavljan.

Djelomično je arheološki istražen, a njegovi ostaci su konzervirani. Od 2006. godine vode se zaštitna arheološka istraživanja pod vodstvom kustosice Muzeja triljskog kraja gđa. Angele Tabak. U njegovoj neposrednoj blizini danas se nalazi most preko rijeke Cetine na Autocesti A1.

Prilaz kuli je moguć stazom, koja se na četvrtom kilometru odvaja od ceste Trilj - Bisko. Uspon traje 15 minuta.

Zaštita uredi

Pod oznakom Z-5289 zaveden je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "profana graditeljska baština".[1]

Izvori uredi

  1. a b c Arheološko nalazište i utvrda Nutjak Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sadržaj preuzet uz dopusnicu. Pristupljeno 6. lipnja 2020.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (https://min-kulture.gov.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u VRTS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.