Oživljenice

(Preusmjereno s Oživljenica)
Vremenska raslojenost
leksika
Historizam
Arhaizam
Nekrotizam
Knjiški leksem
Zastarjelica
Pomodnica
Oživljenica
Novotvorenica

Oživljenice su riječi koje su prešle u pasivni leksik djelovanjem izvanjezičnih čimbenika, ali se zbog raznih političkih promjena vraćaju u aktivan leksik. Često su bile zamjenjivane drugim riječima.


Primjeri oživljenica uredi


  • službe, zvanja, ustanove i posjedi

djelatnik, dužnosnik, oporbenjak, vježbenik, župan, županija, veleučilište


  • vojni nazivi

bojnik, časnik, stožer, topništvo, bitnica


predmnijevati, glede, sveza, pismohrana, promidžba, prosvjed, vjerodajnica


  • ostalo

domovnica, putovnica, pristojba, kuna, naslovnica, ophodnja, dojam, ozračje, prigoda