Objekt

Disambig.svg Ovo je glavno značenje pojma Objekt. Za druga značenja pogledajte Objekt (razdvojba).

Objekt je rečenični dio koji nije nužan, ali je proširuje. Objekt je predmet radnje.

Izravni objekt je u akuzativu ili rjeđe u objektnom genitivu. Radnja direktno prelazi na njega.

Vozim automobil. (koga, što - akuzativ)
Dajte mu vode. (koga, čega - genitiv) 
ili 
Dajte mu vodu. (koga, što - akuzativ)


Neizravni objekt nije u akuzativu ni genitivu koji se njime može zamijeniti, već je obično u dativu, ali može biti i u lokativu i drugim padežima. Radnja ne prelazi direktno, već neizravno na njega.

Pišem pismo majci. (komu, čemu? - dativ)

Neizravni objekt može biti izrečen i prijedložnim skupom (prijedlogom i imenicom), pa se tada naziva prijedložni objekt i obično je u genitivu.

Oduvijek je bio protiv promjena.

Objekt nikad ne može biti u nominativu ili vokativu.