Ovo je glavno značenje pojma Objekt. Za druga značenja pogledajte Objekt (razdvojba).

Objekt je rečenični dio koji nije nužan, ali je proširuje. Objekt je predmet radnje.

Izravni objekt je u akuzativu ili rjeđe u objektnom genitivu. Radnja direktno prelazi na njega.

Vozim automobil. (koga, što - akuzativ)
Dajte mu vode. (koga, čega - genitiv) 
ili 
Dajte mu vodu. (koga, što - akuzativ)


Neizravni objekt nije u akuzativu ni genitivu koji se njime može zamijeniti, već je obično u dativu, ali može biti i u lokativu i drugim padežima. Radnja ne prelazi direktno, već neizravno na njega.

Pišem pismo majci. (komu, čemu? - dativ)

Neizravni objekt može biti izrečen i prijedložnim skupom (prijedlogom i imenicom), pa se tada naziva prijedložni objekt i obično je u genitivu.

Oduvijek je bio protiv promjena.

Objekt nikad ne može biti u nominativu ili vokativu.