Objekt (gramatika)

Objekt je rečenični dio kojim se izriče predmet zahvaćen glagolskom radnjom.[1]

U hrvatskome jeziku

uredi

Izravni objekt uglavnom je u besprijedložnom akuzativu bez prijedloga ili u genitivu koji je zamjenjiv akuzativom. Radnja direktno prelazi na njega.

Vozim automobil. (koga, što – akuzativ)
Dajte mu vode. (koga, čega – genitiv)
ili
Dajte mu vodu. (koga, što – akuzativ)

Neizravni objekt javlja se u ostalim padežima: genitivu, dativu, prijedložnom akuzativu, lokativu i instrumentalu. Radnja ne prelazi direktno, nego neizravno na njega.

Pišem pismo majci. (komu, čemu? – dativ)

Neizravni objekt može biti izrečen i prijedložnim skupom (prijedlogom i imenicom), pa se tada naziva prijedložni objekt i obično je u genitivu.

Oduvijek je bio protiv promjena.

Objekt nikad ne može biti u nominativu ili vokativu.

Izvori

uredi
  1. Silić, Josip; Pranjković, Ivo. 2005. Gramatika hrvatskoga jezika. Školska knjiga. Zagreb. str. 299. ISBN 953-0-40014-4