Genitiv (lat. genitus - rođen, rodni) lingvistički termin koji označuje jedan od padeža u jezicima s imenskom (ili zamjeničkom) deklinacijom. Genitiv kao padež postoji u većini indoeuropskih jezika koji su zadržali deklinaciju (latinski, grčki, hrvatski, njemački, irski), ali i u jezicima drugih skupina (npr. ugrofinski jezici, od semitskih akadski i arapski).[1] Genitiv u rečenici ima službu: atributa, bližeg i daljeg objekta i priloških odredbi mjesta i vremena. Genitiv najčešće izražava djelomičnost, pripadnost, građu i svojstva.

U ostalim jezicima uredi

U standardnom hrvatskom jeziku uredi

Genitiv se prepoznaje po tome što "odgovara" na pitanja:

 • čiji?,
 • (od) koga? ili
 • (od) čega?

U hrvatskom jeziku genitiv označava:

 • podrijetlo, pripadnost, vlasništvo
 • građu, djelomičnost
 • osobinu

Prijedlozi uz genitiv:

od, do, iz, s(a), ispred, iza, izvan, van, unutar, iznad, ispod, više, poviše, niže, prije, uoči, poslije, nakon, za, tijekom, tokom, dno (podno, nadno, odno), vrh (povrh, navrh, uvrh, zavrh), čelo, nakraj, onkraj, krajem, potkraj, sred (nasred, posred, usred), oko, okolo, blizu, kod, kraj, pokraj, pored, nadomak, nadohvat, i, u, mimo, duž, uzduž, širom, diljem, preko, bez, osim, mjesto (umjesto, namjesto), uime, putem, (s) pomoću, posredstvom, između, (na)spram, put, protiv, nasuprot, usuprot, usprkos, unatoč, zbog, zbog, radi (zaradi, poradi), glede, prigodom, prilikom, povodom, poput

U rečenici je genitiv:

U drugom dijelu filma postalo je napeto.
 • izravni objekt
Dajte mi mira!
 • neizravni objekt
Još nisam vidio kiše u tom gradu. (jednina)
 • dio predikata:
Ruža je bila crvene boje.
Svake jeseni organiziramo sajam knjiga.
Nisu bili dobrih namjera.
 • vršitelj radnje
Sjećanja moje bake.

Genitiv s prijedlogom u rečenici može biti:

 • priložna oznaka mjesta:
Njegovi preci potječu iz Portugala.
 • priložna oznaka vremena:
Festivali će trajati do početka rujna.
 • priložna oznaka uzroka:
Zbog tvog kašnjenja sve je otkazano.
 • priložna oznaka namjere (cilja):
Idem u grad radi nekog posla.
 • priložna oznaka načina:
Najednom je nestao, poput duha!
 • priložna oznaka pogodbe:
Bez muke nema nauke!
 • priložna oznaka dopuštanja:
Pored svih svojih mana, ipak je dobar čovjek.
 • priložna oznaka izuzimanja:
Na sastanak su došli svi, osim mog kolege.
Tijesto je od brašna.
Godinama smo se zalagali protiv promjena.
U tom filmu postoje svemiroplovi brži od svjetlosti.

Dijelni genitiv uredi

Dijelni je genitiv onaj koji je u službi atributa i označava cjelinu od koje se uzima jedan dio:

 • Želiš li čašu vode?
 • Uzmi kockicu čokolade.
 • Došlo je petnaest učenika.

Kvalitativni genitiv uredi

Kvalitativni genitiv označava neku osobinu:

 • Rikard je bio lavljeg srca.
 • Ona je bila žena velike pameti, zanimljiva ukusa i smeđe kose.

Subjektni genitiv uredi

Subjektni je genitiv moguće preoblikovati u konstrukciju u kojoj genitiv postaje subjekt u nominativu:

Sjećanja moje bake.Moja se baka sjeća.

Objektni genitiv uredi

Objektni genitiv označava objekt radnje i moguće ga je preoblikovati u glagolsku konstrukciju u kojoj imenica postaje glagol, a genitiv izravni objekt u akuzativu:

Gradnja kuće.Grade kuću

Objasnidbeni (eksplikativni) genitiv uredi

Objasnidbeni genitiv objašnjava sadržaj imenice na koju se odnosi:

popis učenika, raspored sati, vozni red vlaka

Vremenski genitiv uredi

Vremenski genitiv označava vrijeme radnje:

prošle godine, početkom kolovoza

Ablativni genitiv uredi

Ablativni genitiv govori o udaljavanju ili lišavanju koga ili čega:

osloboditi se straha, sramiti se pogrešaka, čuvati se bolesti

Emfatični genitiv uredi

Emfatični genitiv služi za izražavanje osjećaja ili usklika te kao genitiv zaklinjanja:

Vidi leptire! Eno ti sestre!
Duše mi! Tako mi svega!

Genitiv cijene ili vrijednosti uredi

Genitiv cijene ili vrijednosti dolazi uz riječi, najčešće pridjeve i glagole koji označavaju vrijednost koga ili čega:

vrijedan pažnje, dostojan poštovanja

Genitiv obilja ili oskudice uredi

Genitiv obilja ili oskudice označava obilje ili nedostatak čega:

željan slobode, sit svega, gladan kruha

Slavenski genitiv uredi

Slavenski je genitiv svojstven slavenskim jezicima:

Nije vidio majke.

Posvojni genitiv uredi


Genitiv označava i pripadnost, takozvani posvojni genitiv:

 • Bio je vlasnik kafića "Tarkus".

No, posvojni se genitiv treba izbjegavati kad god se može uporabiti posvojni pridjev:

 • Bio je sin od Marka. - Bio je Markov sin.
 • Uzela sam knjigu od susjeda. - Uzela sam susjedovu knjigu.

Posvojni se genitiv koristi:

Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Trg kralja Tomislava, djelo poznatoga pisca
 • kad se od imenice ne može tvoriti ili se obično ne tvori posvojni pridjev
Pogača od brašna, umak od rajčice, kup kupova
 • kad bi se posvojnim pridjevom promijenilo značenje
granice carstva, rat svjetova (nije isto što i carske granice, svjetski rat)

Prijedlog od ne koristi se za živa bića u posvojnome genitivu:

 • To je djelo od poznatog pisca.
 • Pročitao sam knjigu od Miroslava Krleže.

Izvori uredi