Oligopol je tržište na kojemu nekoliko (mali broj) proizvođača međusobno konkurira proizvodeći ista (čisti oligopol) ili slična (diferencirani oligopol) dobra.

Obilježja uredi

Najčešći uzrok formiranja oligopola je ekonomija razmjera. Oligopolist traga za cijenom vodeći računa o postupcima svojih konkurenata, on je "price searcher" (engl.). Postoji nekoliko načina rješavanja pitanja određivanja cijene u oligopolu:

 • Vodstvo u cijenama - najčešće najveće poduzeće preuzima vodstvo u cijenama. Ono određuje i mijenja cijenu, ovisno o promjenama tržišnih uvjeta i vlastitih troškova, a ostali ga u tome slijede. Dominantno poduzeće maksimalizira svoj profit proizvodeći onaj output pri kojem je njegov granični prihod jednak graničnom trošku.
 • Tajno ili javno dogovaranje - smanjuje nesigurnost, povećava profit i zaštita je od eventualne konkurencije.

Vrste zapreka za ulazak u oligopolsku granu uredi

 • Prirodne barijere (zapreke) su:
  • Ekonomija razmjera
  • Visoki troškovi
  • Diferencijacija proizvoda
  • Iskljuĉivo vlasništvo
  • Veliĉina tržišta
 • Umjetne barijere (zapreke) su:
  • Patenti i autorska prava
  • Vladine dozvole i koncesije
  • Uvozne barijere
  • Obiĉaji i tradicija
  • Predatorne cijene[1]

Vidi još uredi

Izvori uredi

 1. Klarić, Marijan. 2006. Mikroekonomika Udzbenik EFOS (PDF). Osijek. str. 173. ISBN 9532530037