Orguljaška ljetna škola

Orguljaška ljetna škola se održava od 1994. neprekidno do danas u Šibeniku. U sklopu Orguljaške ljetne škole se odvija pet seminara u trajanju od 10 dana. Orguljašku školu vodi udruga Organum.

ProgramUredi

Orguljaška škola svojim je obrazovnim sadržajima namijenjena širokom krugu polaznika, kojima nudi priliku za detaljnije upoznavanje odabranog orguljskog repertoara, razvoj vještina interpretacije i improvizacije na povijesnim i recentnim orguljama, te potpuniji uvid u konstrukciju takvih instrumenata. Ovakvim se komplementarnim pristupom mladim glazbenicima pruža mogućnost za razvijanje što kreativnijeg pristupa u interpretaciji glazbe, utemeljenim na dubljem razumijevanju skladateljskih principa pojedinih stilskih razdoblja. Jedan od važnih ciljeva Škole je i osposobljavanje mladih orguljaša za umijeće improvizacije, koje, premda danas u određenoj mjeri zapostavljeno, predstavlja za svakog orguljaša nužnost njegove profesije. Uz seminare za interpretaciju i improvizaciju, u ponudi Škole su i dvije radionice: organološka i arhivistička, koje nisu nužno namijenjene samo orguljašima, već i svim onim glazbenicima, muzikolozima, kao i amaterima.

Rad školeUredi

Rad škole organiziran je u dva dijela: seminari se održavaju u prijepodnevnim satima, dok su poslijepodnevni termini rezervirani za vježbanje polaznika i tematska stručna predavanja predavača, a u večernjim satima predviđeni su koncerti. Želja je da polaznici dobiju uvid u rad drugih seminara koji teku paralelno s njihovim, što će se ostvariti jednim organiziranim posjetom svih polaznika svakom pojedinom seminaru.

Seminari u sklupu Orguljaške ljetne škole u ŠibenikuUredi

 1. Glazba renesanse i baroka
  • Voditelj: Pavao Mašić
  • Polaznici se usavršavaju u interpretaciji glazbe XVI.-XVIII. stoljeća.
 2. Orguljska glazba XIX.-XXI. stoljeća
  • Voditelj: Natalija Imbrišak
  • Polaznici se usavršavaju u interpretaciji recentne i hrvatske orguljske glazbe.
 3. Improvizacija
  • Voditelj: Ante Knešaurek
  • Cilj seminara je uvesti polaznike u zakonitosti improvizacijskih vještina, te pružiti svakom pojedinom polazniku metodu prakticiranja i studiranja improvizacije sukladno njegovom osobnom predznanju.
 4. Organološka radionica
  • Voditelj: Emin Armano
  • Polaznici se upoznaju s osnovama organologije i s tipovima orgulja od antike do danas. Praktični rad: proučavanje orgulja Domenica Moscatellija građenih za hvarsku katedralu 1786. (prikupljanje podataka za elaborat o instrumentalnom ustroju).
 5. Arhivistička radionica
  • Voditelj: Snježana Miklaušić-Ćeran
  • Teoretski pristup: značenje, prikupljanje, stručno sređivanje, čuvanje i korištenje arhivske građe. Praktični rad: nastavak sređivanja muzikalija katedrale (20. st.):
 • pregledavanje notnih zapisa i tiskovina i kronološko razvrstavanje
 • sadržajna analiza
 • elektronička obrada podataka.

InstrumentiUredi

Polaznicima je na raspolaganju osam instrumenata u najužem centru grada:

Povijesni instrumenti mletačko-dalmatinske graditeljske škole:Uredi

 • Orgulje P. Nakića u crkvi sv. Frane (1762.)
 • Orgulje F. Daccija u crkvi sv. Križa (cca. 1776.)
 • Orgulje N. Lupinija u crkvi sv. Duha (1640.)
 • Orgulje braće Giacobbi u Novoj crkvi (1859.)

Recentni instrumenti:Uredi

 • Orgulje radionice Heferer u crkvi sv. Frane (1970.)
 • Orgulje F. Jenka u Katedrali sv. Jakova (1968.)
 • Orgulje F. Jenka u crkvi Gospe van grada (1958.)
 • Orgulje braće Zupan u crkvi sv. Ivana (1908.)

Vanjske povezniceUredi

Organološko društvo "Organum"
Orgulje Šibenske biskupije