Palača Čorko je palača obitelji Čorko u Perastu.

Nalazi se u zapadnom dijelu Perasta, u Penčićima, u brdu. Od palače Čorko se kretanjem prema obali dolazi do palaće Bujović i crkve sv. Ivana Krstitelja. U brdu, prema jugoistoku, usporedno s obalom su palača Zmajević i crkva Gospe od Ružarija.[1]

Današnja namjena palače Čorko je stambena.[2]

Izvori

uredi
  1. (crnogorski) Opština Kotor Luka grada Perasta, prostorno planska dokumentacija, usvojeni planovi intervencija, pristupljeno 16. travnja 2016.
  2. Općina Kotor Studija zaštite graditeljskog nasljeđa Perasta. Pregled formiranih kartona za građevine. MonteCEP – Centar za planiranje urbanog razvoja, Kotor, str. 1, pristupljeno 16. travnja 2016.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Matice hrvatske (http://www.matica.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Matica hrvatska.
Dopusnica nije potvrđena VRTS-om.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.