Park-šuma

dio prirode koji je od državnog interesa i ima osobitu državnu zaštitu

Park-šuma je dio prirode koji je od državnog interesa i ima osobitu državnu zaštitu. Ova šuma može biti prirodna ili sađena šuma. Veće je krajobrazne vrijednosti. Namijenjena je odmoru i rekreaciji. Unutar park-šume smije se raditi samo one djelatnosti čija je svrha njeno održavanje ili uređenje. U Hrvatskoj park-šumu proglašava županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva, ili u određenim uvjetima Hrvatski sabor.[1]

U Hrvatskoj je jedna od devet vrsta zaštićenih područja u Hrvatskoj. Namjena mu je očuvanje prirodne ili sađene šume veće krajobrazne vrijednosti, odmor i rekreacija. Razina upravljanja je županijska, općinska i gradska. Proglašava ga predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave.[2] U park-šumi dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašena.[3]

U Republici Hrvatskoj zaštićeno je 27 park-šumâ.[3]

Izvori

uredi
  1. Zakon o zaštiti prirode, Narodne novine 30/1994. 15. travnja 1994. Pristupljeno 13. veljače 2018.
  2. Kategorije zaštićenih područja Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske. 1. svibnja 2020. Pristupljeno 5. studenoga 2020. [1] Uvjeti korištenja: Sadržaji sa stranica haop.hr mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora, osim u slučaju kada je izričito navedeno da je sadržaj prenesen iz drugog izvora. Dakle, ponovna upotreba je dopuštena uz uvjet da bude naveden izvor podataka.
  3. a b Ostala zaštićena područja Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske. Pristupljeno 5. studenoga 2020. [2] Uvjeti korištenja: Sadržaji sa stranica gov.hr mogu se prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora, osim u slučaju kada je izričito navedeno da je sadržaj prenesen iz drugog izvora. Dakle, ponovna upotreba je dopuštena uz uvjet da bude naveden izvor podataka.