Plavi pomak je skraćivanje valne duljine elektromagnetskog zračenja uzrokovano gibanjem izvora zračenja prema promatraču. Izražava se omjerom promjene valne duljine i same valne duljine (z=Δλ/λ).

Dopplerov crveni i plavi pomak

Poveznice uredi