Požunski mir 1805.

Požunski mir potpisan je u Bratislavi (staro hrvatsko ime Požun) 26. prosinca 1805. godine između Francuske i Austrije, kao posljedica poraza Austrije u bitci kod Austerlitza 2. prosinca 1805. Austrija je po odredbama mirovnog ugovora morala u roku od 6 tjedana Francuskoj izručiti posjede koje je stekla mirom u Campo Formiju 1797. godine. Francuska je dobila Veneciju, Istru, Dalmaciju i Boku kotorsku (Mletačku Albaniju).

Mjesto gdje je potpisan ugovor

Svi hrvatski primorski krajevi bili su priključeni francuskom Talijanskom Kraljevstvu. Oduzevši Austriji pokrajine na važnom geopolitičkom položaju, Napoleon je postavio temelje za širenje Carstva prema jugu i prema istoku u Europi te za prodor u Grčku i Otomansko Carstvo. Naime, Napoleon je uvidio stratešku važnost Dalmacije i Boke kotorske u eventualnom ratu s Rusijom, jer bi mu vojske prolazeći preko turskoga kao prijateljskoga i savezničkoga zemljišta lako mogle udariti i s juga. Ali i Rusi su znali za Napoleonovu misao, pa su nastojali Francuze maknuti iz Dalmacije.

Izvori

uredi