Podjezična kost

Podjezična kost (lat. os hyoideum), ponekad u literaturi i jezična kost, kost je koja se nalazi u vratu, ima oblik potkove s dva para rogova i jedina je kost ljudskog tijela koja nije uzglobljena s drugim kostima.

Jezična kost

Jezična je kost ligamentima vezana za sljepoočnu kost, nalazi se na mišićima vrata (u razini 4. vratnog kralješka) i podupire jezik.

Strukture uredi

Jezična kost sastoji se od trupa (lat. corpus ossis hyoidei) iz kojeg na svakoj strani dva roga izlaze:

Polazišta i hvatišta mišića uredi

Sljedeći se mišići hvataju (ili polaze) za jezičnu kost:

Vidi uredi