Red (taksonomija)

(Preusmjereno s Podred)

Red (Ordo) jedna je stepenica u biološkoj sistematici. Nalazi se između nadreda (superordo) i podreda (subordo).

U botanici naziv reda, ako se temelji na prezimenu, na latinskom završava na -ales.

Popis redova živog svijeta uredi

A uredi

 1. ordo Abrothallales - Dothideomycetes
 2. ordo Acanthobdellida - Clitellata
 3. ordo Acanthoecida - Choanoflagellatea
 4. ordo Acanthopleuribacterales - Holophagae
 5. ordo Acarosporales - Lecanoromycetes
 6. ordo Accipitriformes - Aves
 7. ordo Acholeplasmatales - Tenericutes
 8. ordo Acidilobales - Thermoprotei
 9. ordo Acidimicrobiales - Actinobacteria
 10. ordo Acidithiobacillales - Gammaproteobacteria
 11. ordo Acidobacteriales - Acidobacteria
 12. ordo Acipenseriformes - Actinopterygii
 13. ordo Acoela - Xenacoelomorpha
 14. ordo Aconchulinida - Filosa
 15. ordo Acorales - Liliopsida
 16. ordo Acritarcha ordo incertae sedis - Acritarcha classis incertae sedis
 17. ordo Acrochaetiales - Florideophyceae
 18. ordo Acroglissida - Peranemea
 19. ordo Acrospermales - Dothideomycetes
 20. ordo Acrosymphytales - Florideophyceae
 21. ordo Actiniaria - Anthozoa
 22. ordo Actinomycetales - Actinobacteria
 23. ordo Actinulida - Hydrozoa
 24. ordo Adapedonta - Bivalvia
 25. ordo Aeromonadales - Gammaproteobacteria
 26. ordo Afrosoricida - Mammalia
 27. ordo Agaricales - Agaricomycetes
 28. ordo Agaricostilbales - Agaricostilbomycetes
 29. ordo Agelasida - Demospongiae
 30. ordo Agyriales - Lecanoromycetes
 31. ordo Ahnfeltiales - Florideophyceae
 32. ordo Akentrogonida - Maxillopoda
 33. ordo Albuliformes - Actinopterygii
 34. ordo Alcyonacea - Anthozoa
 35. ordo Alismatales - Liliopsida
 36. ordo Alteromonadales - Gammaproteobacteria
 37. ordo Amblypygi - Arachnida
 38. ordo Amborellales - Magnoliopsida
 39. ordo Amiiformes - Actinopterygii
 40. ordo Amphidiniales - Dinophyceae
 41. ordo Amphidiscosida - Hexactinellida
 42. ordo Amphilepidida - Ophiuroidea
 43. ordo Amphilinidea - Cestoda
 44. ordo Amphinomida - Polychaeta
 45. ordo Amphionidacea - Malacostraca
 46. ordo Amphipoda - Malacostraca
 47. ordo Amphisphaeriales - Sordariomycetes
 48. ordo Amplistromatales - Sordariomycetes
 49. ordo Amylocorticiales - Agaricomycetes
 50. ordo Anaerolineales - Anaerolineae
 51. ordo Anaeroplasmatales - Tenericutes
 52. ordo Anaspidacea - Malacostraca
 53. ordo Anaulales - Mediophyceae
 54. ordo Anguilliformes - Actinopterygii
 55. ordo Anisonemida - Peranemea
 56. ordo Annulatascales - Sordariomycetes
 57. ordo Anostraca - Branchiopoda
 58. ordo Anseriformes - Aves
 59. ordo Anthoathecata - Hydrozoa
 60. ordo Antipatharia - Anthozoa
 61. ordo Anura - Amphibia
 62. ordo Aphelenchida - Secernentea
 63. ordo Aphragmophora - Sagittoidea
 64. ordo Apiales - Magnoliopsida
 65. ordo Aplousobranchia - Ascidiacea
 66. ordo Aplysiida - Gastropoda
 67. ordo Apochela - Eutardigrada
 68. ordo Apodida - Holothuroidea
 69. ordo Apodiformes - Aves
 70. ordo Apoikiales - Chrysophyceae
 71. ordo Apororhynchida - Archiacanthocephala
 72. ordo Apterygiformes - Aves
 73. ordo Apusomonadida - Apusomonadea
 74. ordo Apygophora - Maxillopoda
 75. ordo Aquificales - Aquificae
 76. ordo Aquifoliales - Magnoliopsida
 77. ordo Arachnomycetales - Eurotiomycetes
 78. ordo Araeolaimida - Adenophorea
 79. ordo Araneae - Arachnida
 80. ordo Arbacioida - Echinoidea
 81. ordo Arcanodiscales - Coscinodiscophyceae
 82. ordo Archaegladiopsidales - Coscinodiscophyceae
 83. ordo Archaeoglobales - Archaeoglobi
 84. ordo Archaeognatha - Insecta
 85. ordo Archaeorhizomycetales - Archaeorhizomycetes
 86. ordo Archaeosporales - Glomeromycetes
 87. ordo Architaenioglossa - Gastropoda
 88. ordo Arcida - Bivalvia
 89. ordo Arecales - Liliopsida
 90. ordo Arguloida - Maxillopoda
 91. ordo Arhynchobdellida - Clitellata
 92. ordo Arkhangelskiales - Coccolithophyceae
 93. ordo Armatimonadales - Armatimonadia
 94. ordo Arthoniales - Arthoniomycetes
 95. ordo Arthrotardigrada - Heterotardigrada
 96. ordo Artiodactyla - Mammalia
 97. ordo Ascaridida - Secernentea
 98. ordo Ascoseirales - Phaeophyceae
 99. ordo Ascosphaerales - Eurotiomycetes
 100. ordo Asellariales - Zygomycota
 101. ordo Asparagales - Liliopsida
 102. ordo Aspidodiadematoida - Echinoidea
 103. ordo Aspidogastrida - Trematoda
 104. ordo Aspidosiphoniformes - Phascolosomatidea
 105. ordo Asterales - Magnoliopsida
 106. ordo Asterinales - Dothideomycetes
 107. ordo Asterocladales - Phaeophyceae
 108. ordo Asterolamprales - Coscinodiscophyceae
 109. ordo Asterotexales - Dothideomycetes
 110. ordo Astigmata - Arachnida
 111. ordo Astrorhizida - Polythalamea
 112. ordo Ateleopodiformes - Actinopterygii
 113. ordo Atheliales - Agaricomycetes
 114. ordo Atheriniformes - Actinopterygii
 115. ordo Atractiellales - Atractiellomycetes
 116. ordo Atractophorales - Florideophyceae
 117. ordo Aulacoseirales - Coscinodiscophyceae
 118. ordo Aulopiformes - Actinopterygii
 119. ordo Aurearenales - Phaeothamniophyceae
 120. ordo Auriculariales - Agaricomycetes
 121. ordo Austrobaileyales - Magnoliopsida

B uredi

 1. ordo Axinellida - Demospongiae
 2. ordo Bacillales - Bacilli
 3. ordo Bacillariales - Bacillariophyceae
 4. ordo Bacillariophyta ordo incertae sedis - Bacillariophyta classis incertae sedis
 5. ordo Bacteroidales - Bacteroidia
 6. ordo Baeomycetales - Lecanoromycetes
 7. ordo Baerida - Calcarea
 8. ordo Balbianiales - Florideophyceae
 9. ordo Balliales - Florideophyceae
 10. ordo Bangiales - Bangiophyceae
 11. ordo Bangiales - Bangiophyceae
 12. ordo Basidiobolales - Zygomycota
 13. ordo Bathynellacea - Malacostraca
 14. ordo Batistiales - Sordariomycetes
 15. ordo Batrachoidiformes - Actinopterygii
 16. ordo Batrachospermales - Florideophyceae
 17. ordo Bdelloidea - Eurotatoria
 18. ordo Bdellovibrionales - Deltaproteobacteria
 19. ordo Beloniformes - Actinopterygii
 20. ordo Berberidopsidales - Magnoliopsida
 21. ordo Beroida - Nuda
 22. ordo Beryciformes - Actinopterygii
 23. ordo Bezerromycetales - Dothideomycetes
 24. ordo Bicoecida - Bikosea
 25. ordo Biddulphiales - Mediophyceae
 26. ordo Biemnida - Demospongiae
 27. ordo Bifidobacteriales - Actinobacteria
 28. ordo Bihospitida - Postgaardea
 29. ordo Bilinguales - Mediophyceae
 30. ordo Bivalvulida - Myxozoa
 31. ordo Blastocladiales - Blastocladiomycetes
 32. ordo Blastocystida - Blastocystea
 33. ordo Blastodiniales - Dinophyceae
 34. ordo Blattodea - Insecta
 35. ordo Bochusacea - Malacostraca
 36. ordo Bodonida - Kinetoplastea
 37. ordo Boletales - Agaricomycetes
 38. ordo Boliniales - Sordariomycetes
 39. ordo Bonnemaisoniales - Florideophyceae
 40. ordo Boraginales - Magnoliopsida
 41. ordo Bothriocephalidea - Cestoda
 42. ordo Bothrioplanida - Platyhelminthes
 43. ordo Botrydiales - Xanthophyceae
 44. ordo Botryosphaeriales - Dothideomycetes
 45. ordo Bourgueticrinida - Crinoidea
 46. ordo Brachypoda - Cephalocarida
 47. ordo Branchiobdellida - Clitellata
 48. ordo Brassicales - Magnoliopsida
 49. ordo Briggerales - Mediophyceae
 50. ordo Brisingida - Asteroidea
 51. ordo Bruniales - Magnoliopsida
 52. ordo Bryopsidales - Ulvophyceae
 53. ordo Bubarida - Demospongiae
 54. ordo Bucerotiformes - Aves
 55. ordo Burkholderiales - Betaproteobacteria
 56. ordo Bursovaginoidea - Gnathostomulida
 57. ordo Buxales - Magnoliopsida

C uredi

 1. ordo Calanoida - Hexanauplia
 2. ordo Caldilineales - Caldilineae
 3. ordo Caldisericales - Caldisericia
 4. ordo Callipodida - Diplopoda
 5. ordo Calosphaeriales - Sordariomycetes
 6. ordo Camallanida - Secernentea
 7. ordo Camarodonta - Echinoidea
 8. ordo Cambojiida - Tentaculata
 9. ordo Campylobacterales - Epsilonproteobacteria
 10. ordo Candelariales - Lecanoromycetes
 11. ordo Canellales - Magnoliopsida
 12. ordo Cantharellales - Agaricomycetes
 13. ordo Canuelloida - Hexanauplia
 14. ordo Capilloventrida - Clitellata
 15. ordo Capnodiales - Dothideomycetes
 16. ordo Capparales - Magnoliopsida
 17. ordo Caprimulgiformes - Aves
 18. ordo Capsalidea - Monogenea
 19. ordo Carcharhiniformes - Elasmobranchii
 20. ordo Cardiida - Bivalvia
 21. ordo Cardiobacteriales - Gammaproteobacteria
 22. ordo Carditida - Bivalvia
 23. ordo Cariamiformes - Aves
 24. ordo Carnivora - Mammalia
 25. ordo Carpediemonadida - Carpomonadea
 26. ordo Carybdeida - Cubozoa
 27. ordo Caryophyllales - Magnoliopsida
 28. ordo Caryophyllidea - Cestoda
 29. ordo Cassiduloida - Echinoidea
 30. ordo Casuariiformes - Aves
 31. ordo Catenellopsidales - Florideophyceae
 32. ordo Cathetocephalidea - Cestoda
 33. ordo Caudata - Amphibia
 34. ordo Caulobacterales - Alphaproteobacteria
 35. ordo Cavibelonia - Solenogastres
 36. ordo Celastrales - Magnoliopsida
 37. ordo Cephalaspidea - Gastropoda
 38. ordo Cephalobaenida - Maxillopoda
 39. ordo Ceraceosorales - Exobasidiomycetes
 40. ordo Ceramiales - Florideophyceae
 41. ordo Ceratodontiformes - Sarcopterygii
 42. ordo Ceratophyllales - Magnoliopsida
 43. ordo Cercomonadida - Sarcomonadea
 44. ordo Cestida - Tentaculata
 45. ordo Cetacea - Mammalia
 46. ordo Cetomimiformes - Actinopterygii
 47. ordo Chaetocerotales - Mediophyceae
 48. ordo Chaetodermatida - Caudofoveata
 49. ordo Chaetonotida - Gastrotricha
 50. ordo Chaetopeltidales - Chlorophyceae
 51. ordo Chaetophorales - Chlorophyceae
 52. ordo Chaetosphaeriales - Sordariomycetes
 53. ordo Chaetosphaeridiales - Coleochaetophyceae
 54. ordo Chaetothyriales - Eurotiomycetes
 55. ordo Chamaesiphonales - Cyanophyceae
 56. ordo Characiformes - Actinopterygii
 57. ordo Charadriiformes - Aves
 58. ordo Charales - Charophyceae
 59. ordo Charophyceae ordo incertae sedis - Charophyceae
 60. ordo Chattonellales - Raphidophyceae
 61. ordo Cheilostomatida - Gymnolaemata
 62. ordo Chimaericolidea - Monogenea
 63. ordo Chimaeriformes - Holocephali
 64. ordo Chirodropida - Cubozoa
 65. ordo Chiroptera - Mammalia
 66. ordo Chitonida - Polyplacophora
 67. ordo Chlamydiales - Chlamydiae
 68. ordo Chlamydomonadales - Chlorophyceae
 69. ordo Chloramoebales - Synurophyceae
 70. ordo Chloranthales - Magnoliopsida
 71. ordo Chlorarachniales (Chlorachniida) - Chlorarachniophyceae (Chlorarachnea)
 72. ordo Chlorellales - Trebouxiophyceae
 73. ordo Chlorobiales - Chlorobea
 74. ordo Chlorocystidales - Ulvophyceae
 75. ordo Chlorodendrales - Chlorodendrophyceae
 76. ordo Chloroflexales - Chloroflexia
 77. ordo Chlorokybales - Chlorokybophyceae
 78. ordo Chlorophyceae incertae sedis - Chlorophyceae
 79. ordo Chlorophyta ordo incertae sedis - Chlorophyta classis incertae sedis
 80. ordo Chloropicales - Chloropicophyceae
 81. ordo Chondrillida - Demospongiae
 82. ordo Chondrosiida - Demospongiae
 83. ordo Chordales - Phaeophyceae
 84. ordo Chordeumatida - Diplopoda
 85. ordo Chromatiales - Gammaproteobacteria
 86. ordo Chromista ordo incertae sedis - Chromista classis incertae sedis
 87. ordo Chromulinales - Chrysophyceae
 88. ordo Chroococcales - Cyanophyceae
 89. ordo Chrysiogenales - Chrysiogenetes
 90. ordo Chrysomeridales - Chrysomerophyceae
 91. ordo Chrysoparadoxales - Chrysoparadoxophyceae
 92. ordo Chrysophyceae ordo incertae sedis - Chrysophyceae
 93. ordo Chthonomonadales - Chthonomonadetes
 94. ordo Chytridiales - Chytridiomycetes
 95. ordo Ciconiiformes - Aves
 96. ordo Cidaroida - Echinoidea
 97. ordo Ciliatea ordo incertae sedis - Ciliatea
 98. ordo Cingulata - Mammalia
 99. ordo Cladophorales - Ulvophyceae
 100. ordo Classiculales - Classiculomycetes
 101. ordo Clathrinida - Calcarea
 102. ordo Clionaida - Demospongiae
 103. ordo Clostridiales - Clostridia
 104. ordo Clupeiformes - Actinopterygii
 105. ordo Clypeasteroida - Echinoidea
 106. ordo Coccidiniales - Syndiniophyceae (Syndinea)
 107. ordo Coccolithales - Coccolithophyceae
 108. ordo Coccolithophyceae incertae sedis - Coccolithophyceae
 109. ordo Cocconeidales - Bacillariophyceae
 110. ordo Coccosphaerales - Coccolithophyceae
 111. ordo Coelacanthiformes - Sarcopterygii
 112. ordo Colaconematales - Florideophyceae
 113. ordo Coleochaetales - Coleochaetophyceae
 114. ordo Coleoptera - Insecta
 115. ordo Coliiformes - Aves
 116. ordo Collembola - Entognatha
 117. ordo Collemopsidiales - Eurotiomycetes
 118. ordo Collothecacea - Eurotatoria
 119. ordo Colponemida - Colponemea
 120. ordo Columbiformes - Aves
 121. ordo Comatulida - Crinoidea
 122. ordo Commatiida - Raphidophyceae
 123. ordo Commelinales - Liliopsida
 124. ordo Compsopogonales - Compsopogonophyceae
 125. ordo Coniochaetales - Sordariomycetes
 126. ordo Conioscyphales - Sordariomycetes
 127. ordo Copelata - Appendicularia
 128. ordo Coraciiformes - Aves
 129. ordo Corallimorpharia - Anthozoa
 130. ordo Corallinales - Florideophyceae
 131. ordo Corallinophycidae ordo incertae sedis - Florideophyceae
 132. ordo Cordanales - Sordariomycetes
 133. ordo Corethrales - Coscinodiscophyceae
 134. ordo Coriobacteriales - Actinobacteria
 135. ordo Cornales - Magnoliopsida
 136. ordo Coronatae - Scyphozoa
 137. ordo Coronophorales - Sordariomycetes
 138. ordo Corticiales - Agaricomycetes
 139. ordo Coryneliales - Eurotiomycetes
 140. ordo Corynodactylales - Florideophyceae
 141. ordo Coscinodiscales - Coscinodiscophyceae
 142. ordo Craniida - Craniata
 143. ordo Craspedida - Choanoflagellatea
 144. ordo Crassiclitellata - Clitellata
 145. ordo Craterostigmomorpha - Chilopoda
 146. ordo Crocodylia - Reptilia
 147. ordo Crossosomatales - Magnoliopsida
 148. ordo Cryomonadida - Thecofilosea
 149. ordo Cryptolobiferida - Tentaculata
 150. ordo Cryptomonadales - Cryptophyceae
 151. ordo Cryptomycocolacales - Cryptomycocolacomycetes
 152. ordo Cryptophyceae ordo incertae sedis - Cryptophyceae
 153. ordo Ctenostomatida - Gymnolaemata
 154. ordo Cuculiformes - Aves
 155. ordo Cucurbitales - Magnoliopsida
 156. ordo Cumacea - Malacostraca
 157. ordo Cyanidiales - Cyanidiophyceae
 158. ordo Cyanidiales - Cyanidiophyceae
 159. ordo Cyatheales - Polypodiopsida
 160. ordo Cycadales - Cycadopsida
 161. ordo Cycloneritida - Gastropoda
 162. ordo Cyclophorales - Bacillariophyceae
 163. ordo Cyclophyllidea - Cestoda
 164. ordo Cyclopoida - Hexanauplia
 165. ordo Cyclorhagida - Kinorhyncha
 166. ordo Cyclostomatida - Stenolaemata
 167. ordo Cyclotrichiida - Litostomatea
 168. ordo Cydippida - Tentaculata
 169. ordo Cymatosirales - Mediophyceae
 170. ordo Cymbellales - Bacillariophyceae
 171. ordo Cyphobasidiales - Cystobasidiomycetes
 172. ordo Cypriniformes - Actinopterygii
 173. ordo Cyprinodontiformes - Actinopterygii
 174. ordo Cystobasidiales - Cystobasidiomycetes
 175. ordo Cystofilobasidiales - Tremellomycetes
 176. ordo Cytophagales - Cytophagia
 177. ordo Cyttariales - Leotiomycetes

D uredi

 1. ordo Dacrymycetales - Dacrymycetes
 2. ordo Dactylogyridea - Monogenea
 3. ordo Dasycladales - Ulvophyceae
 4. ordo Dasyuromorphia - Mammalia
 5. ordo Decapoda - Malacostraca
 6. ordo Decastavida - Stavomonadea
 7. ordo Deferribacterales - Deferribacteres
 8. ordo Deinococcales - Deinococci
 9. ordo Delonicicolales - Sordariomycetes
 10. ordo Dendroceratida - Demospongiae
 11. ordo Dendrochirotida - Holothuroidea
 12. ordo Dendrogastrida - Maxillopoda
 13. ordo Dentaliida - Scaphopoda
 14. ordo Dermaptera - Insecta
 15. ordo Dermoptera - Mammalia
 16. ordo Desmacellida - Demospongiae
 17. ordo Desmarestiales - Phaeophyceae
 18. ordo Desmidiales - Zygnematophyceae
 19. ordo Desmodorida - Adenophorea
 20. ordo Desmomastigales - Dinophyceae
 21. ordo Desmoscolecida - Adenophorea
 22. ordo Desulfarculales - Deltaproteobacteria
 23. ordo Desulfobacterales - Deltaproteobacteria
 24. ordo Desulfovibrionales - Deltaproteobacteria
 25. ordo Desulfurellales - Deltaproteobacteria
 26. ordo Desulfurococcales - Thermoprotei
 27. ordo Desulfuromonadales - Deltaproteobacteria
 28. ordo Developayellida - Bigyromonadea
 29. ordo Diadematoida - Echinoidea
 30. ordo Diaporthales - Sordariomycetes
 31. ordo Diclybothriidea - Monogenea
 32. ordo Dictyoceratida - Demospongiae
 33. ordo Dictyochales - Dictyochophyceae
 34. ordo Dictyochophyceae incertae sedis - Dictyochophyceae
 35. ordo Dictyoglomales - Dictyoglomia
 36. ordo Dictyoneidales - Bacillariophyceae
 37. ordo Dictyotales - Phaeophyceae
 38. ordo Didelphimorphia - Mammalia
 39. ordo Dilleniales - Magnoliopsida
 40. ordo Dimargaritales - Zygomycota
 41. ordo Dinamoebidiales - Dinophyceae
 42. ordo Dinophyceae ordo incertae sedis - Dinophyceae
 43. ordo Dinophysales - Dinophyceae
 44. ordo Dioscoreales - Liliopsida
 45. ordo Diphyllidea - Cestoda
 46. ordo Diphyllobothriidea - Cestoda
 47. ordo Diplogasterida - Secernentea
 48. ordo Diplonemida - Diplonemea
 49. ordo Diplostomida - Trematoda
 50. ordo Diplostraca - Branchiopoda
 51. ordo Diplura - Entognatha
 52. ordo Diprotodontia - Mammalia
 53. ordo Dipsacales - Magnoliopsida
 54. ordo Diptera - Insecta
 55. ordo Discosporangiales - Phaeophyceae
 56. ordo Distomatida - Trepomonadea
 57. ordo Diversisporales - Glomeromycetes
 58. ordo Dixoniellales - Rhodellophyceae
 59. ordo Doassansiales - Exobasidiomycetes
 60. ordo Dolichomastigales - Mamiellophyceae
 61. ordo Dolichomicrostomida - Platyhelminthes
 62. ordo Doliolida - Thaliacea
 63. ordo Dorylaimida - Adenophorea
 64. ordo Dothideales - Dothideomycetes
 65. ordo Dyfrolomycetales - Dothideomycetes

E uredi

 1. ordo Ebriida - Thecofilosea
 2. ordo Echiniscoidea - Heterotardigrada
 3. ordo Echinolampadoida - Echinoidea
 4. ordo Echinoneoida - Echinoidea
 5. ordo Echinorhynchida - Palaeacanthocephala
 6. ordo Echinothurioida - Echinoidea
 7. ordo Echiuroidea - Polychaeta
 8. ordo Ectocarpales - Phaeophyceae
 9. ordo Eiffellithales - Coccolithophyceae
 10. ordo Elasipodida - Holothuroidea
 11. ordo Ellobiida - Gastropoda
 12. ordo Ellobiopsida - Ellobiopsea (Ellobiophyceae)
 13. ordo Elopiformes - Actinopterygii
 14. ordo Elusimicrobiales - Elusimicrobia
 15. ordo Embioptera - Insecta
 16. ordo Enchytraeida - Clitellata
 17. ordo Endogonales - Zygomycota
 18. ordo Enoplida - Adenophorea
 19. ordo Enterobacteriales - Gammaproteobacteria
 20. ordo Entomophthorales - Entomophthoromycetes
 21. ordo Entomoplasmatales - Tenericutes
 22. ordo Entorrhizales - Entorrhizomycetes
 23. ordo Entosiphonida - Entosiphonea
 24. ordo Entwisleiales - Florideophyceae
 25. ordo Entylomatales - Exobasidiomycetes
 26. ordo Ephedrales - Gnetopsida
 27. ordo Ephemeroptera - Insecta
 28. ordo Equisetales - Polypodiopsida
 29. ordo Eremithallales - Lichinomycetes
 30. ordo Ericales - Magnoliopsida
 31. ordo Erinaceomorpha - Mammalia
 32. ordo Erysipelotrichales - Erysipelotrichia
 33. ordo Erysiphales - Leotiomycetes
 34. ordo Erythrobasidiales - Cystobasidiomycetes
 35. ordo Erythropeltales - Compsopogonophyceae
 36. ordo Erythropeltales - Compsopogonophyceae
 37. ordo Escalloniales - Magnoliopsida
 38. ordo Esociformes - Actinopterygii
 39. ordo Ethmodiscales - Coscinodiscophyceae
 40. ordo Euglenida - Euglenophyceae
 41. ordo Euglenophyceae incertae sedis - Euglenophyceae
 42. ordo Euhirudinea - Clitellata
 43. ordo Eukaryota unassigned order - Eukaryota unassigned classis
 44. ordo Eunicida - Polychaeta
 45. ordo Eunotiales - Bacillariophyceae
 46. ordo Euphausiacea - Malacostraca
 47. ordo Eupodiscales - Mediophyceae
 48. ordo Eurotiales - Eurotiomycetes
 49. ordo Euryalida - Ophiuroidea
 50. ordo Eurypygiformes - Aves
 51. ordo Eustigmatales - Eustigmatophyceae
 52. ordo Eustigmatophyceae ordo incertae sedis - Eustigmatophyceae
 53. ordo Eutreptiiida - Euglenophyceae
 54. ordo Euzebyales - Actinobacteria
 55. ordo Exobasidiales - Exobasidiomycetes

F uredi

 1. ordo Fabales - Magnoliopsida
 2. ordo Fagales - Magnoliopsida
 3. ordo Falcocladiales - Sordariomycetes
 4. ordo Falconiformes - Aves
 5. ordo Fecampiida - Platyhelminthes
 6. ordo Fervidicoccales - Thermoprotei
 7. ordo Fibrobacterales - Fibrobacteria
 8. ordo Filobasidiales - Tremellomycetes
 9. ordo Filospermoidea - Gnathostomulida
 10. ordo Flavobacteriales - Flavobacteriia
 11. ordo Florenciellales - Dictyochophyceae
 12. ordo Florideophyceae incertae sedis - Florideophyceae
 13. ordo Flosculariaceae - Eurotatoria
 14. ordo Forcipulatida - Asteroidea
 15. ordo Fragilariales - Bacillariophyceae
 16. ordo Fragilariophycidae ordo incertae sedis - Bacillariophyceae
 17. ordo Fucales - Phaeophyceae
 18. ordo Fuscosporellales - Sordariomycetes
 19. ordo Fusobacteriales - Fusobacteriia

G uredi

 1. ordo Gadiformes - Actinopterygii
 2. ordo Gadilida - Scaphopoda
 3. ordo Gaiellales - Actinobacteria
 4. ordo Galeommatida - Bivalvia
 5. ordo Galliformes - Aves
 6. ordo Ganeshida - Tentaculata
 7. ordo Garryales - Magnoliopsida
 8. ordo Gasterosteiformes - Actinopterygii
 9. ordo Gastrochaenida - Bivalvia
 10. ordo Gaviiformes - Aves
 11. ordo Geastrales - Agaricomycetes
 12. ordo Gelidiales - Florideophyceae
 13. ordo Gelyelloida - Hexanauplia
 14. ordo Geminibasidiales - Geminibasidiomycetes
 15. ordo Gemmatimonadales - Gemmatimonadetes
 16. ordo Gentianales - Magnoliopsida
 17. ordo Geoglossales - Geoglossomycetes
 18. ordo Geophilomorpha - Chilopoda
 19. ordo Georgefischeriales - Exobasidiomycetes
 20. ordo Geraniales - Magnoliopsida
 21. ordo Gigantorhynchida - Archiacanthocephala
 22. ordo Gigartinales - Florideophyceae
 23. ordo Ginkgoales - Ginkgoopsida
 24. ordo Gladiales - Coscinodiscophyceae
 25. ordo Glaucocystales - Glaucophyceae
 26. ordo Glaucosphaerales - Rhodellophyceae
 27. ordo Gleicheniales - Polypodiopsida
 28. ordo Gloeochaetales - Glaucophyceae
 29. ordo Gloeodiniales - Dinophyceae
 30. ordo Gloeophyllales - Agaricomycetes
 31. ordo Glomerales - Glomeromycetes
 32. ordo Glomerellales - Sordariomycetes
 33. ordo Glomerida - Diplopoda
 34. ordo Glomeridesmida - Diplopoda
 35. ordo Gnetales - Gnetopsida
 36. ordo Gnosonesimida - Platyhelminthes
 37. ordo Gobiesociformes - Actinopterygii
 38. ordo Golfingiiformes - Sipunculidea
 39. ordo Gomphales - Agaricomycetes
 40. ordo Goniochloridales - Eustigmatophyceae
 41. ordo Goniotrichales - Bangiophyceae
 42. ordo Gonorynchiformes - Actinopterygii
 43. ordo Gonyaulacales - Dinophyceae
 44. ordo Gordioidea - Gordioida
 45. ordo Gracilariales - Florideophyceae
 46. ordo Gromochytriales - Chytridiomycetes
 47. ordo Gruiformes - Aves
 48. ordo Grylloblattodea - Insecta
 49. ordo Gunnerales - Magnoliopsida
 50. ordo Gymnodiniales - Dinophyceae
 51. ordo Gymnophiona - Amphibia
 52. ordo Gymnotiformes - Actinopterygii
 53. ordo Gyracanthocephala - Eoacanthocephala
 54. ordo Gyrocotylidea - Cestoda
 55. ordo Gyrodactylidea - Monogenea

H uredi

 1. ordo Halanaerobiales - Clostridia
 2. ordo Halicryptomorpha - Priapulida
 3. ordo Halobacteriales - Halobacteria
 4. ordo Halocyprida - Ostracoda
 5. ordo Haloplasmatales - Tenericutes
 6. ordo Halosphaeriales - Sordariomycetes
 7. ordo Halymeniales - Florideophyceae
 8. ordo Hapalidiales - Florideophyceae
 9. ordo Haplobothriidea - Cestoda
 10. ordo Haplosclerida - Demospongiae
 11. ordo Haplotaxida - Clitellata
 12. ordo Haplozoonales - Dinophyceae
 13. ordo Haptorida - Litostomatea
 14. ordo Harpacticoida - Hexanauplia
 15. ordo Harpellales - Zygomycota
 16. ordo Helicobasidiales - Pucciniomycetes
 17. ordo Heliolitina - Anthozoa
 18. ordo Helioporacea - Anthozoa
 19. ordo Helotiales - Leotiomycetes
 20. ordo Hemiaulales - Mediophyceae
 21. ordo Hemiptera - Insecta
 22. ordo Herpetosiphonales - Chloroflexia
 23. ordo Heteramorphida - Palaeacanthocephala
 24. ordo Heterodontiformes - Elasmobranchii
 25. ordo Heterogastridiales - Microbotryomycetes
 26. ordo Heterogloeales - Synurophyceae
 27. ordo Heteronemertea - Pilidiophora
 28. ordo Heterostavida - Stavomonadea
 29. ordo Hexamerocerata - Pauropoda
 30. ordo Hexanchiformes - Elasmobranchii
 31. ordo Hibberdiales - Chrysophyceae
 32. ordo Hildenbrandiales - Florideophyceae
 33. ordo Holasteroida - Echinoidea
 34. ordo Holophagales - Holophagae
 35. ordo Holothuriida - Holothuroidea
 36. ordo Holothyrida - Arachnida
 37. ordo Holtermanniales - Tremellomycetes
 38. ordo Homalorhagida - Kinorhyncha
 39. ordo Homosclerophorida - Homoscleromorpha
 40. ordo Honigbergiellida - Trichomonadea (Trichomonadophyceae)
 41. ordo Huerteales - Magnoliopsida
 42. ordo Hydrogenophilales - Betaproteobacteria
 43. ordo Hydrurales - Chrysophyceae
 44. ordo Hymenochaetales - Agaricomycetes
 45. ordo Hymenophyllales - Polypodiopsida
 46. ordo Hymenoptera - Insecta
 47. ordo Hypocreales - Sordariomycetes
 48. ordo Hyracoidea - Mammalia
 49. ordo Hysterangiales - Agaricomycetes
 50. ordo Hysteriales - Dothideomycetes

I uredi

 1. ordo Icacinales - Magnoliopsida
 2. ordo Ignatiales - Ulvophyceae
 3. ordo Ignavibacteriales - Ignavibacteria
 4. ordo Inkyuleeales - Florideophyceae
 5. ordo Ishigeales - Phaeophyceae
 6. ordo Isochrysidales - Coccolithophyceae
 7. ordo Isocrinida - Crinoidea
 8. ordo Isoetales - Lycopodiopsida
 9. ordo Isopoda - Malacostraca
 10. ordo Ixodida - Arachnida

J uredi

 1. ordo Jaapiales - Agaricomycetes
 2. ordo Jahnulales - Dothideomycetes
 3. ordo Jakobida - Jakobea
 4. ordo Jobellisiales - Sordariomycetes
 5. ordo Julida - Diplopoda

K uredi

 1. ordo Katablephariales - Katablepharidophyceae
 2. ordo Kentrogonida - Maxillopoda
 3. ordo Kickxellales - Zoopagomycetes
 4. ordo Kiloniellales - Alphaproteobacteria
 5. ordo Klebsormidiales - Klebsormidiophyceae
 6. ordo Koralionastetales - Sordariomycetes
 7. ordo Kordiimonadales - Alphaproteobacteria
 8. ordo Kriegeriales - Microbotryomycetes
 9. ordo Ktedonobacterales - Ktedonobacteria

L uredi

 1. ordo Laboulbeniales - Laboulbeniomycetes
 2. ordo Labyrinthulida - Labyrinthulea
 3. ordo Lactobacillales - Bacilli
 4. ordo Lagomorpha - Mammalia
 5. ordo Lahmiales - Ascomycota
 6. ordo Lamiales - Magnoliopsida
 7. ordo Laminariales - Phaeophyceae
 8. ordo Lamniformes - Elasmobranchii
 9. ordo Lampriformes - Actinopterygii
 10. ordo Laurales - Magnoliopsida
 11. ordo Laurida - Maxillopoda
 12. ordo Lecanicephalidea - Cestoda
 13. ordo Lecanorales - Lecanoromycetes
 14. ordo Legionellales - Gammaproteobacteria
 15. ordo Lentisphaerales - Lentisphaeria
 16. ordo Leotiales - Leotiomycetes
 17. ordo Lepetellida - Gastropoda
 18. ordo Lepidopleurida - Polyplacophora
 19. ordo Lepidoptera - Insecta
 20. ordo Lepidosireniformes - Sarcopterygii
 21. ordo Lepidostromatales - Agaricomycetes
 22. ordo Lepisosteiformes - Actinopterygii
 23. ordo Leptosomiformes - Aves
 24. ordo Leptostraca - Malacostraca
 25. ordo Leptothecata - Hydrozoa
 26. ordo Leucodictyida - Granofilosea
 27. ordo Leucosolenida - Calcarea
 28. ordo Leucosporidiales - Microbotryomycetes
 29. ordo Lichenoconiales - Dothideomycetes
 30. ordo Lichenotheliales - Dothideomycetes
 31. ordo Lichinales - Lichinomycetes
 32. ordo Licmophorales - Bacillariophyceae
 33. ordo Liliales - Liliopsida
 34. ordo Limida - Bivalvia
 35. ordo Limnognathida - Micrognathozoa
 36. ordo Limnomedusae - Hydrozoa
 37. ordo Lingulida - Lingulata
 38. ordo Lithobiomorpha - Chilopoda
 39. ordo Lithodesmiales - Mediophyceae
 40. ordo Lithonida - Calcarea
 41. ordo Litobothriidea - Cestoda
 42. ordo Littorinimorpha - Gastropoda
 43. ordo Lobata - Tentaculata
 44. ordo Lobulomycetales - Chytridiomycetes
 45. ordo Lophiiformes - Actinopterygii
 46. ordo Lophogastrida - Malacostraca
 47. ordo Lucinida - Bivalvia
 48. ordo Lulworthiales - Sordariomycetes
 49. ordo Lumbriculida - Clitellata
 50. ordo Lychniscosida - Hexactinellida
 51. ordo Lycopodiales - Lycopodiopsida
 52. ordo Lyrellales - Bacillariophyceae
 53. ordo Lyssacinosida - Hexactinellida

M uredi

 1. ordo Macrodasyida - Gastrotricha
 2. ordo Macroscelidea - Mammalia
 3. ordo Macrostomorpha - Platyhelminthes
 4. ordo Magnaporthales - Sordariomycetes
 5. ordo Magnoliales - Magnoliopsida
 6. ordo Malasseziales - Malasseziomycetes
 7. ordo Malpighiales - Magnoliopsida
 8. ordo Malvales - Magnoliopsida
 9. ordo Mamiellales - Mamiellophyceae
 10. ordo Mantodea - Insecta
 11. ordo Mantophasmatodea - Insecta
 12. ordo Marattiales - Polypodiopsida
 13. ordo Mariprofundales - Zetaproteobacteria
 14. ordo Marsupiomonadales - Pedinophyceae
 15. ordo Mastigamoebida - Archamoebea
 16. ordo Mastogloiales - Bacillariophyceae
 17. ordo Mazocraeidea - Monogenea
 18. ordo Mecoptera - Insecta
 19. ordo Medeolariales - Ascomycota
 20. ordo Megaloptera - Insecta
 21. ordo Meiopriapulomorpha - Priapulida
 22. ordo Melanosporales - Sordariomycetes
 23. ordo Meliolales - Sordariomycetes
 24. ordo Melosirales - Coscinodiscophyceae
 25. ordo Merliida - Demospongiae
 26. ordo Mermithida - Adenophorea
 27. ordo Mesitornithiformes - Aves
 28. ordo Mesostigmata - Arachnida
 29. ordo Mesostigmatales - Mesostigmatophyceae
 30. ordo Methanobacteriales - Methanobacteria
 31. ordo Methanocellales - Methanomicrobia
 32. ordo Methanococcales - Methanococci
 33. ordo Methanomicrobiales - Methanomicrobia
 34. ordo Methanopyrales - Methanopyri
 35. ordo Methanosarcinales - Methanomicrobia
 36. ordo Methylococcales - Gammaproteobacteria
 37. ordo Methylophilales - Betaproteobacteria
 38. ordo Metteniusales - Magnoliopsida
 39. ordo Microascales - Sordariomycetes
 40. ordo Microbiotheria - Mammalia
 41. ordo Microbotryales - Microbotryomycetes
 42. ordo Micropygoida - Echinoidea
 43. ordo Microstromatales - Exobasidiomycetes
 44. ordo Microthamniales - Trebouxiophyceae
 45. ordo Microthyriales - Dothideomycetes
 46. ordo Millericrinida - Crinoidea
 47. ordo Ministeriida - Filasterea
 48. ordo Minutisphaerales - Dothideomycetes
 49. ordo Mischococcales - Xanthophyceae
 50. ordo Misophrioida - Hexanauplia
 51. ordo Mixiales - Mixiomycetes
 52. ordo Molpadida - Holothuroidea
 53. ordo Monhysterida - Adenophorea
 54. ordo Moniliellales - Tremellomycetes
 55. ordo Moniliformida - Archiacanthocephala
 56. ordo Monoblepharidales - Monoblepharidomycetes
 57. ordo Monocotylidea - Monogenea
 58. ordo Monomastigales - Mamiellophyceae
 59. ordo Mononchida - Adenophorea
 60. ordo Monostilifera - Hoplonemertea
 61. ordo Monotremata - Mammalia
 62. ordo Monstrilloida - Hexanauplia
 63. ordo Montchadskyellidea - Monogenea
 64. ordo Mormonilloida - Hexanauplia
 65. ordo Mortierellales - Mortierellomycetes
 66. ordo Mucorales - Mucoromycetes
 67. ordo Mugiliformes - Actinopterygii
 68. ordo Multivalvulida - Myxozoa
 69. ordo Murrayonida - Calcarea
 70. ordo Musophagiformes - Aves
 71. ordo Muyocopronales - Dothideomycetes
 72. ordo Mycocaliciales - Eurotiomycetes
 73. ordo Mycoplasmatales - Tenericutes
 74. ordo Mycosphaerellales - Dothideomycetes
 75. ordo Myctophiformes - Actinopterygii
 76. ordo Myida - Bivalvia
 77. ordo Myliobatiformes - Elasmobranchii
 78. ordo Myodocopida - Ostracoda
 79. ordo Myopsida - Cephalopoda
 80. ordo Myriangiales - Dothideomycetes
 81. ordo Myrmecridiales - Sordariomycetes
 82. ordo Myrtales - Magnoliopsida
 83. ordo Mysida - Malacostraca
 84. ordo Mystacocaridida - Maxillopoda (?)
 85. ordo Mytilida - Bivalvia
 86. ordo Mytilinidiales - Dothideomycetes
 87. ordo Myxiniformes - Myxini
 88. ordo Myxococcales - Deltaproteobacteria

N uredi

 1. ordo Nanaloricida - Loricifera
 2. ordo Naohideales - Cystobasidiomycetes
 3. ordo Narcomedusae - Hydrozoa
 4. ordo Natipusillales - Dothideomycetes
 5. ordo Natomonadida - Peranemea
 6. ordo Natranaerobiales - Clostridia
 7. ordo Nautiliales - Epsilonproteobacteria
 8. ordo Nautilida - Cephalopoda
 9. ordo Naviculales - Bacillariophyceae
 10. ordo Nectiopoda - Remipedia
 11. ordo Nectonematoidea - Nectonematoida
 12. ordo Neisseriales - Betaproteobacteria
 13. ordo Nemaliales - Florideophyceae
 14. ordo Nemastomatales - Florideophyceae
 15. ordo Nemertodermatida - Xenacoelomorpha
 16. ordo Nemodermatales - Phaeophyceae
 17. ordo Neocallimastigales - Neocallimastigomycetes
 18. ordo Neoechinorhynchida - Eoacanthocephala
 19. ordo Neogastropoda - Gastropoda
 20. ordo Neolectales - Neolectomycetes
 21. ordo Neomeniamorpha - Solenogastres
 22. ordo Nepenthales - Magnoliopsida
 23. ordo Nephridiophagales - Chytridiomycetes
 24. ordo Nephroselmidales - Nephroselmidophyceae
 25. ordo Neuroptera - Insecta
 26. ordo Nippotaeniidea - Cestoda
 27. ordo Nitriliruptorales - Actinobacteria
 28. ordo Nitrosomonadales - Betaproteobacteria
 29. ordo Nitrospirales - Nitrospira
 30. ordo Noctilucales - Noctilucophyceae
 31. ordo Nostocales - Cyanophyceae
 32. ordo Notacanthiformes - Actinopterygii
 33. ordo Notomyotida - Asteroidea
 34. ordo Notoryctemorphia - Mammalia
 35. ordo Notostraca - Branchiopoda
 36. ordo Nucleariida - Cristidiscoidia
 37. ordo Nuculanida - Bivalvia
 38. ordo Nuculida - Bivalvia
 39. ordo Nudibranchia - Gastropoda
 40. ordo Nymphaeales - Magnoliopsida

O uredi

 1. ordo Oceanospirillales - Gammaproteobacteria
 2. ordo Ochromonadales - Synurophyceae
 3. ordo Octopoda - Cephalopoda
 4. ordo Odonata - Insecta
 5. ordo Oedogoniales - Chlorophyceae
 6. ordo Oegopsida - Cephalopoda
 7. ordo Oligacanthorhynchida - Archiacanthocephala
 8. ordo Oligotrichida - Ciliatea
 9. ordo Olpidiales - Chytridiomycetes
 10. ordo Oltmannsiellopsidales - Ulvophyceae
 11. ordo Onchoproteocephalidea - Cestoda
 12. ordo Onslowiales - Phaeophyceae
 13. ordo Onygenales - Eurotiomycetes
 14. ordo Ophiacanthida - Ophiuroidea
 15. ordo Ophidiiformes - Actinopterygii
 16. ordo Ophioglossales - Polypodiopsida
 17. ordo Ophioleucida - Ophiuroidea
 18. ordo Ophioscolecida - Ophiuroidea
 19. ordo Ophiostomatales - Sordariomycetes
 20. ordo Ophiurida - Ophiuroidea
 21. ordo Opilioacarida - Arachnida
 22. ordo Opiliones - Arachnida
 23. ordo Opisthocomiformes - Aves
 24. ordo Opisthopora - Clitellata
 25. ordo Opitutales - Opitutae
 26. ordo Orbiliales - Orbiliomycetes
 27. ordo Orectolobiformes - Elasmobranchii
 28. ordo Orthoptera - Insecta
 29. ordo Osmeriformes - Actinopterygii
 30. ordo Osmundales - Polypodiopsida
 31. ordo Osteoglossiformes - Actinopterygii
 32. ordo Ostreida - Bivalvia
 33. ordo Ostropales - Lecanoromycetes
 34. ordo Otidiformes - Aves
 35. ordo Oxalidales - Magnoliopsida
 36. ordo Oxyrrhinales - Oxyrrhidophyceae (Oxyrrhida)
 37. ordo Oxyurida - Secernentea

P uredi

 1. ordo Pachnocybales - Pucciniomycetes
 2. ordo Palmariales - Florideophyceae
 3. ordo Palmophyllales - Palmophyllophyceae
 4. ordo Palpigradi - Arachnida
 5. ordo Pandanales - Liliopsida
 6. ordo Pantopoda - Pycnogonida
 7. ordo Parachela - Eutardigrada
 8. ordo Paracryphiales - Magnoliopsida
 9. ordo Paradiplococciales - Sordariomycetes
 10. ordo Paraglomerales - Glomeromycetes
 11. ordo Paraliales - Coscinodiscophyceae
 12. ordo Paraphysomonadales - Chrysophyceae
 13. ordo Parmales - Bolidophyceae
 14. ordo Parvularculales - Alphaproteobacteria
 15. ordo Passeriformes - Aves
 16. ordo Pasteurellales - Gammaproteobacteria
 17. ordo Patellariales - Dothideomycetes
 18. ordo Paucituberculata - Mammalia
 19. ordo Paxillosida - Asteroidea
 20. ordo Pectinida - Bivalvia
 21. ordo Pedinellales - Dictyochophyceae
 22. ordo Pedinoida - Echinoidea
 23. ordo Pedinomonadales - Pedinophyceae
 24. ordo Pedunculata - Maxillopoda
 25. ordo Pelagomonadales - Pelagophyceae
 26. ordo Pelecaniformes - Aves
 27. ordo Peltigerales - Lecanoromycetes
 28. ordo Penicillaria - Anthozoa
 29. ordo Pennatulacea - Anthozoa
 30. ordo Peramelemorphia - Mammalia
 31. ordo Peranemida - Peranemea
 32. ordo Perciformes - Actinopterygii
 33. ordo Percopsiformes - Actinopterygii
 34. ordo Peridiniales - Dinophyceae
 35. ordo Peripodida - Asteroidea
 36. ordo Perissodactyla - Mammalia
 37. ordo Perkinsida - Perkinsea
 38. ordo Persiculida - Holothuroidea
 39. ordo Pertusariales - Lecanoromycetes
 40. ordo Petalomonadida - Stavomonadea
 41. ordo Petromyzontiformes - Cephalaspidomorphi
 42. ordo Petrosaviales - Liliopsida
 43. ordo Peyssonneliales - Florideophyceae
 44. ordo Pezizales - Pezizomycetes
 45. ordo Phaeocystales - Coccolithophyceae
 46. ordo Phaeomoniellales - Eurotiomycetes
 47. ordo Phaeophyceae ordo incertae sedis - Phaeophyceae
 48. ordo Phaeosiphoniellales - Phaeophyceae
 49. ordo Phaeothamniales - Phaeothamniophyceae
 50. ordo Phaeotrichales - Dothideomycetes
 51. ordo Phaethontiformes - Aves
 52. ordo Phallales - Agaricomycetes
 53. ordo Phascolosomatiformes - Phascolosomatidea
 54. ordo Phasmida - Insecta
 55. ordo Phlebobranchia - Ascidiacea
 56. ordo Phoenicopteriformes - Aves
 57. ordo Pholidoskepia - Solenogastres
 58. ordo Pholidota - Mammalia
 59. ordo Phomatosporales - Sordariomycetes
 60. ordo Phragmophora - Sagittoidea
 61. ordo Phyllachorales - Sordariomycetes
 62. ordo Phyllobothriidea - Cestoda
 63. ordo Phyllodocida - Polychaeta
 64. ordo Phyllosiphonales - Trebouxiophyceae
 65. ordo Phytodiniales - Dinophyceae
 66. ordo Piciformes - Aves
 67. ordo Picocystales - Picocystophyceae
 68. ordo Picomonadida - Picomonadea
 69. ordo Picophagales - Picophagophyceae
 70. ordo Picramniales - Magnoliopsida
 71. ordo Pihiellales - Florideophyceae
 72. ordo Pilosa - Mammalia
 73. ordo Pinales - Pinopsida
 74. ordo Pinguiochrysidales - Pinguiophyceae
 75. ordo Piperales - Magnoliopsida
 76. ordo Pisorisporiales - Sordariomycetes
 77. ordo Placidida - Placididea
 78. ordo Plagiogrammales - Bacillariophyceae
 79. ordo Plagiorchiida - Trematoda
 80. ordo Planctomycetales - Planctomycetacia
 81. ordo Platycopina - Ostracoda
 82. ordo Platycopioida - Hexanauplia
 83. ordo Platyctenida - Tentaculata
 84. ordo Platydesmida - Diplopoda
 85. ordo Platygloeales - Pucciniomycetes
 86. ordo Plecoptera - Insecta
 87. ordo Pleosporales - Dothideomycetes
 88. ordo Pleurobranchida - Gastropoda
 89. ordo Pleurocapsales - Cyanophyceae
 90. ordo Pleuronectiformes - Actinopterygii
 91. ordo Pleuronematida - Oligohymenophorea
 92. ordo Pleurotheciales - Sordariomycetes
 93. ordo Pleurotomariida - Gastropoda
 94. ordo Plocamiales - Florideophyceae
 95. ordo Ploeotiida - Ploeotarea
 96. ordo Ploima - Eurotatoria
 97. ordo Plumatellida - Phylactolaemata
 98. ordo Pneumocystales - Pneumocystomycetes
 99. ordo Poales - Liliopsida
 100. ordo Podicipediformes - Aves
 101. ordo Podocopida - Ostracoda
 102. ordo Podorhabdales - Coccolithophyceae
 103. ordo Poecilosclerida - Demospongiae
 104. ordo Polyacanthorhynchida - Polyacanthocephala
 105. ordo Polycladida - Platyhelminthes
 106. ordo Polydesmida - Diplopoda
 107. ordo Polymastiida - Demospongiae
 108. ordo Polymixiiformes - Actinopterygii
 109. ordo Polymorphida - Palaeacanthocephala
 110. ordo Polypodiales - Polypodiopsida
 111. ordo Polyporales - Agaricomycetes
 112. ordo Polypteriformes - Actinopterygii
 113. ordo Polystilifera - Hoplonemertea
 114. ordo Polystomatidea - Monogenea
 115. ordo Polyxenida - Diplopoda
 116. ordo Polyzoniida - Diplopoda
 117. ordo Porocephalida - Maxillopoda
 118. Ordo Porphyrales - Bangiophyceae
 119. ordo Porphyridiales - Porphyridiophyceae
 120. ordo Postgaardida - Postgaardea
 121. ordo Prasinococcales - Palmophyllophyceae
 122. ordo Prasiolales - Trebouxiophyceae
 123. ordo Priapulomorpha - Priapulida
 124. ordo Primates - Mammalia
 125. ordo Pristiophoriformes - Elasmobranchii
 126. ordo Proboscidea - Mammalia
 127. ordo Procellariiformes - Aves
 128. ordo Prokinetoplastida - Kinetoplastea
 129. ordo Prolecithophora - Platyhelminthes
 130. ordo Prorhynchida - Platyhelminthes
 131. ordo Prorocentrales - Dinophyceae
 132. ordo Prorodontida - Prostomatea
 133. ordo Proseriata - Platyhelminthes
 134. ordo Prostigmata - Arachnida
 135. ordo Proteales - Magnoliopsida
 136. ordo Protoraphidales - Bacillariophyceae
 137. ordo Protozoa ordo incertae sedis - Protozoa classis incertae sedis
 138. ordo Protura - Entognatha
 139. ordo Prymnesiales - Coccolithophyceae
 140. ordo Pseudomonadales - Gammaproteobacteria
 141. ordo Pseudoscorpiones - Arachnida
 142. ordo Pseudoscourfieldiales - Pyramimonadophyceae
 143. ordo Psilotales - Polypodiopsida
 144. ordo Psittaciformes - Aves
 145. ordo Psocodea - Insecta
 146. ordo Pteroclidiformes - Aves
 147. ordo Pteropoda - Gastropoda
 148. ordo Pucciniales - Pucciniomycetes
 149. ordo Puniceicoccales - Opitutae
 150. ordo Pygophora - Maxillopoda
 151. ordo Pyramimonadales - Pyramimonadophyceae
 152. ordo Pyrenomonadales - Cryptophyceae
 153. ordo Pyrenulales - Eurotiomycetes
 154. ordo Pyrocystales - Dinophyceae
 155. ordo Pyrosomatida - Thaliacea
 156. ordo Pyxidiophorales - Laboulbeniomycetes

R uredi

 1. ordo Rajiformes - Elasmobranchii
 2. ordo Ralfsiales - Phaeophyceae
 3. ordo Ranunculales - Magnoliopsida
 4. ordo Rapazida - Euglenophyceae
 5. ordo Raphidioptera - Insecta
 6. ordo Raphidophyceae incertae sedis - Raphidophyceae
 7. ordo Rhabditida - Secernentea
 8. ordo Rhabdocoela - Platyhelminthes
 9. ordo Rhabdonematales - Bacillariophyceae
 10. ordo Rhabdopleurida - Pterobranchia
 11. ordo Rhaphoneidales - Bacillariophyceae
 12. ordo Rheiformes - Aves
 13. ordo Rhinebothriidea - Cestoda
 14. ordo Rhinopristiformes - Elasmobranchii
 15. ordo Rhizobiales - Alphaproteobacteria
 16. ordo Rhizochloridales - Xanthophyceae
 17. ordo Rhizochromulinales - Dictyochophyceae
 18. ordo Rhizochrysidales - Chrysophyceae
 19. ordo Rhizophlyctidales - Chytridiomycetes
 20. ordo Rhizophydiales - Chytridiomycetes
 21. ordo Rhizosoleniales - Coscinodiscophyceae
 22. ordo Rhizostomeae - Scyphozoa
 23. ordo Rhodachlyales - Florideophyceae
 24. ordo Rhodellales - Rhodellophyceae
 25. ordo Rhodobacterales - Alphaproteobacteria
 26. ordo Rhodochaetales - Compsopogonophyceae
 27. ordo Rhodochaetales - Compsopogonophyceae
 28. ordo Rhodocyclales - Betaproteobacteria
 29. ordo Rhodogorgonales - Florideophyceae
 30. ordo Rhodophyta ordo incertae sedis - Rhodophyta classis incertae sedis
 31. ordo Rhodospirillales - Alphaproteobacteria
 32. ordo Rhodymeniales - Florideophyceae
 33. ordo Rhopalodiales - Bacillariophyceae
 34. ordo Rhynchobdellida - Clitellata
 35. ordo Rhynchocephalia - Reptilia
 36. ordo Rhynchonellida - Rhynchonellata
 37. ordo Rhytismatales - Leotiomycetes
 38. ordo Ricinulei - Arachnida
 39. ordo Rickettsiales - Alphaproteobacteria
 40. ordo Robbauerales - Exobasidiomycetes
 41. ordo Rodentia - Mammalia
 42. ordo Rosales - Magnoliopsida
 43. ordo Rozellida - Cristidiscoidia
 44. ordo Rubrobacterales - Actinobacteria
 45. ordo Rufusiales - Stylonematophyceae
 46. ordo Runcinida - Gastropoda
 47. ordo Russulales - Agaricomycetes

S uredi

 1. ordo Sabellida - Polychaeta
 2. ordo Saccharomycetales - Saccharomycetes
 3. ordo Saccopharyngiformes - Actinopterygii
 4. ordo Salenioida - Echinoidea
 5. ordo Salinisphaerales - Gammaproteobacteria
 6. ordo Salmoniformes - Actinopterygii
 7. ordo Salpida - Thaliacea
 8. ordo Salviniales - Polypodiopsida
 9. ordo Santalales - Magnoliopsida
 10. ordo Sapindales - Magnoliopsida
 11. ordo Sarcinochrysidales - Pelagophyceae
 12. ordo Sarcoptiformes - Arachnida
 13. ordo Savoryellales - Sordariomycetes
 14. ordo Saxifragales - Magnoliopsida
 15. ordo Scalpelliformes - Maxillopoda
 16. ordo Scandentia - Mammalia
 17. ordo Sceptrulophora - Hexactinellida
 18. ordo Schizaeales - Polypodiopsida
 19. ordo Schizocladiales - Schizocladiophyceae
 20. ordo Schizomida - Arachnida
 21. ordo Schizopyrenida - Heterolobosea
 22. ordo Schizosaccharomycetales - Schizosaccharomycetes
 23. ordo Scleractinia - Anthozoa
 24. ordo Scolopendromorpha - Chilopoda
 25. ordo Scopalinida - Demospongiae
 26. ordo Scorpaeniformes - Actinopterygii
 27. ordo Scorpiones - Arachnida
 28. ordo Scotinosphaerales - Ulvophyceae
 29. ordo Scourfieldiales - Pedinophyceae
 30. ordo Scutigeromorpha - Chilopoda
 31. ordo Scytothamnales - Phaeophyceae
 32. ordo Sebacinales - Agaricomycetes
 33. ordo Sebdeniales - Florideophyceae
 34. ordo Segregatospumellales - Chrysophyceae
 35. ordo Seguenziida - Gastropoda
 36. ordo Seisonacea - Pararotatoria
 37. ordo Selaginellales - Lycopodiopsida
 38. ordo Selenomonadales - Negativicutes
 39. ordo Semaeostomeae - Scyphozoa
 40. ordo Sepiida - Cephalopoda
 41. ordo Septobasidiales - Pucciniomycetes
 42. ordo Sessilia - Maxillopoda
 43. ordo Seticoronaria - Priapulida
 44. ordo Siluriformes - Actinopterygii
 45. ordo Siphonaptera - Insecta
 46. ordo Siphonariida - Gastropoda
 47. ordo Siphoniulida - Diplopoda
 48. ordo Siphonocryptida - Diplopoda
 49. ordo Siphonophorae - Hydrozoa
 50. ordo Siphonophorida - Diplopoda
 51. ordo Siphonostomatoida - Hexanauplia
 52. ordo Sipunculiformes - Sipunculidea
 53. ordo Sirenia - Mammalia
 54. ordo Sneathiellales - Alphaproteobacteria
 55. ordo Solanales - Magnoliopsida
 56. ordo Solemyida - Bivalvia
 57. ordo Solifugae - Arachnida
 58. ordo Solirubrobacterales - Actinobacteria
 59. ordo Sordariales - Sordariomycetes
 60. ordo Soricomorpha - Mammalia
 61. ordo Spatangoida - Echinoidea
 62. ordo Spathebothriidea - Cestoda
 63. ordo Sphacelariales - Phaeophyceae
 64. ordo Sphaeriida - Bivalvia
 65. ordo Sphaerobacterales - Thermomicrobia
 66. ordo Sphaerocladina - Demospongiae
 67. ordo Sphaeropleales - Chlorophyceae
 68. ordo Sphaerotheriida - Diplopoda
 69. ordo Sphenisciformes - Aves
 70. ordo Sphingobacteriales - Sphingobacteriia
 71. ordo Sphingomonadales - Alphaproteobacteria
 72. ordo Spiculogloeales - Agaricostilbomycetes
 73. ordo Spinulosida - Asteroidea
 74. ordo Spionida - Polychaeta
 75. ordo Spirobolida - Diplopoda
 76. ordo Spirochaetales - Spirochaetes
 77. ordo Spirogloeales - Zygnematophyceae
 78. ordo Spirostreptida - Diplopoda
 79. ordo Spirularia - Anthozoa
 80. ordo Spirulida - Cephalopoda
 81. ordo Spirurida - Secernentea
 82. ordo Spizellomycetales - Chytridiomycetes
 83. ordo Spongillida - Demospongiae
 84. ordo Spongomonadida - Imbricatea
 85. ordo Sporidiobolales - Microbotryomycetes
 86. ordo Sporochnales - Phaeophyceae
 87. ordo Sporolithales - Florideophyceae
 88. ordo Squaliformes - Elasmobranchii
 89. ordo Squamata - Reptilia
 90. ordo Squatiniformes - Elasmobranchii
 91. ordo Stauromedusae - Staurozoa
 92. ordo Stellarimales - Coscinodiscophyceae
 93. ordo Stemmiulida - Diplopoda
 94. ordo Stephanoberyciformes - Actinopterygii
 95. ordo Stephanodiscales - Mediophyceae
 96. ordo Stephanolithiales - Coccolithophyceae
 97. ordo Stephanopyxales - Coscinodiscophyceae
 98. ordo Stereopsidales - Agaricomycetes
 99. ordo Sterrofustia - Solenogastres
 100. ordo Stichocotylida - Trematoda
 101. ordo Stictodiscales - Coscinodiscophyceae
 102. ordo Stigmatodiscales - Dothideomycetes
 103. ordo Stigonematales - Cyanophyceae
 104. ordo Stolidobranchia - Ascidiacea
 105. ordo Stomatopoda - Malacostraca
 106. ordo Stomiiformes - Actinopterygii
 107. ordo Stomopneustoida - Echinoidea
 108. ordo Strepsiptera - Insecta
 109. ordo Striatellales - Bacillariophyceae
 110. ordo Strigiformes - Aves
 111. ordo Strigulales - Dothideomycetes
 112. ordo Strongylida - Secernentea
 113. ordo Struthioniformes - Aves
 114. ordo Stschapoviales - Phaeophyceae
 115. ordo Stylommatophora - Gastropoda
 116. ordo Stylonematales - Stylonematophyceae
 117. ordo Suberitida - Demospongiae
 118. ordo Suessiales - Dinophyceae
 119. ordo Sulfolobales - Thermoprotei
 120. ordo Suliformes - Aves
 121. ordo Superstratomycetales - Dothideomycetes
 122. ordo Surirellales - Bacillariophyceae
 123. ordo Symbiida - Eucycliophora
 124. ordo Synallactida - Holothuroidea
 125. ordo Synbranchiformes - Actinopterygii
 126. ordo Syndiniales - Syndiniophyceae (Syndinea)
 127. ordo Synergistales - Synergistia
 128. ordo Syngnathiformes - Actinopterygii
 129. ordo Syntrophobacterales - Deltaproteobacteria
 130. ordo Synurales - Synurophyceae
 131. ordo Syracosphaerales - Coccolithophyceae
 132. ordo Syringodermatales - Phaeophyceae
 133. ordo Systellommatophora - Gastropoda

T uredi

 1. ordo Tabellariales - Bacillariophyceae
 2. ordo Talbotiomycetales - Entorrhizomycetes
 3. ordo Tanaidacea - Malacostraca
 4. ordo Taphrinales - Taphrinomycetes
 5. ordo Tectofilosida - Thecofilosea
 6. ordo Telonemia ordo ineditae - Telonemia classis ineditae
 7. ordo Teloschistales - Lecanoromycetes
 8. ordo Terebellida - Polychaeta
 9. ordo Terebratulida - Rhynchonellata
 10. ordo Testudines - Reptilia
 11. ordo Tethyida - Demospongiae
 12. ordo Tetrabothriidea - Cestoda
 13. ordo Tetractinellida - Demospongiae
 14. ordo Tetragonidiales - Cryptophyceae
 15. ordo Tetramerocerata - Pauropoda
 16. ordo Tetraodontiformes - Actinopterygii
 17. ordo Tetraphyllidea - Cestoda
 18. ordo Thalassionematales - Bacillariophyceae
 19. ordo Thalassiophysales - Bacillariophyceae
 20. ordo Thalassiosirales - Mediophyceae
 21. ordo Thalassocalycida - Tentaculata
 22. ordo Thallochrysidales - Chrysophyceae
 23. ordo Thaumatomonadida - Imbricatea
 24. ordo Thecideida - Rhynchonellata
 25. ordo Thelebolales - Leotiomycetes
 26. ordo Thelephorales - Agaricomycetes
 27. ordo Thermales - Deinococci
 28. ordo Thermoanaerobacterales - Clostridia
 29. ordo Thermococcales - Thermococci
 30. ordo Thermodesulfobacteriales - Thermodesulfobacteria
 31. ordo Thermogemmatisporales - Ktedonobacteria
 32. ordo Thermoleophilales - Actinobacteria
 33. ordo Thermolithobacterales - Thermolithobacteria
 34. ordo Thermomicrobiaes - Thermomicrobia
 35. ordo Thermoplasmatales - Thermoplasmata
 36. ordo Thermoproteales - Thermoprotei
 37. ordo Thermosbaenacea - Malacostraca
 38. ordo Thermotogales - Thermotogae
 39. ordo Thermozodia - Mesotardigrada
 40. ordo Thiotrichales - Gammaproteobacteria
 41. ordo Thoracosphaerales - Dinophyceae
 42. ordo Thoreales - Florideophyceae
 43. ordo Thysanoptera - Insecta
 44. ordo Tilletiales - Exobasidiomycetes
 45. ordo Tilopteridales - Phaeophyceae
 46. ordo Tinamiformes - Aves
 47. ordo Tintinnida - Spirotrichea
 48. ordo Tirisporellales - Dothideomycetes
 49. ordo Togniniales - Sordariomycetes
 50. ordo Torodiniales - Dinophyceae
 51. ordo Torpediniformes - Elasmobranchii
 52. ordo Torpedosporales - Sordariomycetes
 53. ordo Tovelliales - Dinophyceae
 54. ordo Toxariales - Mediophyceae
 55. ordo Trachycladida - Demospongiae
 56. ordo Trachymedusae - Hydrozoa
 57. ordo Trebouxiales - Trebouxiophyceae
 58. ordo Trebouxiophyceae ordo incertae sedis - Trebouxiophyceae
 59. ordo Trechisporales - Agaricomycetes
 60. ordo Tremellales - Tremellomycetes
 61. ordo Tremellodendropsidales - Agaricomycetes
 62. ordo Trentepohliales - Ulvophyceae
 63. ordo Triblidiales - Ascomycota
 64. ordo Tribonematales - Xanthophyceae
 65. ordo Triceratiales - Coscinodiscophyceae
 66. ordo Trichocephalida - Adenophorea
 67. ordo Trichomonadida - Trichomonadea (Trichomonadophyceae)
 68. ordo Trichoptera - Insecta
 69. ordo Trichosphaeriales - Sordariomycetes
 70. ordo Trichosporonales - Tremellomycetes
 71. ordo Tricladida - Platyhelminthes
 72. ordo Trigoniida - Bivalvia
 73. ordo Triplonchida - Adenophorea
 74. ordo Tritirachiales - Tritirachiomycetes
 75. ordo Tritrichomonadida - Trichomonadea (Trichomonadophyceae)
 76. ordo Trochida - Gastropoda
 77. ordo Trochodendrales - Magnoliopsida
 78. ordo Trogoniformes - Aves
 79. ordo Trombidiformes - Arachnida
 80. ordo Tryblidiida - Monoplacophora
 81. ordo Trypanorhyncha - Cestoda
 82. ordo Trypanosomatida - Kinetoplastea
 83. ordo Trypetheliales - Dothideomycetes
 84. ordo Tubeufiales - Dothideomycetes
 85. ordo Tubulidentata - Mammalia
 86. ordo Tylenchida - Secernentea

U uredi

 1. ordo Uleiellales - Ustilaginomycetes
 2. ordo Ulotrichales - Ulvophyceae
 3. ordo Ulvales - Ulvophyceae
 4. ordo Ulvophyceae incertae sedis - Ulvophyceae
 5. ordo Umbelopsidales - Zygomycota
 6. ordo Umbilicariales - Lecanoromycetes
 7. ordo Umbraculida - Gastropoda
 8. ordo Unilacrymales - Dacrymycetes
 9. ordo Unionida - Bivalvia
 10. ordo Urneidophycidae - Bacillariophyceae
 11. ordo Urocystidales - Ustilaginomycetes
 12. ordo Uropygi - Arachnida
 13. ordo Ustilaginales - Ustilaginomycetes

V uredi

 1. ordo Vahliales - Magnoliopsida
 2. ordo Valsariales - Dothideomycetes
 3. ordo Valvatida - Asteroidea
 4. ordo Vampyromorpha - Cephalopoda
 5. ordo Vaucheriales - Xanthophyceae
 6. ordo Velatida - Asteroidea
 7. ordo Venerida - Bivalvia
 8. ordo Venturiales - Dothideomycetes
 9. ordo Verongiida - Demospongiae
 10. ordo Verrucariales - Eurotiomycetes
 11. ordo Verrucomicrobiales - Verrucomicrobiae
 12. ordo Vibrionales - Gammaproteobacteria
 13. ordo Victivallales - Lentisphaeria
 14. ordo Violaceomycetales - Ustilaginomycetes
 15. ordo Vitales - Magnoliopsida

W uredi

 1. ordo Wallemiales - Wallemiomycetes
 2. ordo Watznaueriales - Coccolithophyceae
 3. ordo Welwitschiales - Gnetopsida

X uredi

 1. ordo Xanthomonadales - Gammaproteobacteria
 2. ordo Xanthophyceae incertae sedis - Xanthophyceae
 3. ordo Xenospadicoidales - Sordariomycetes
 4. ordo Xiphosurida - Merostomata
 5. ordo Xylariales - Sordariomycetes
 6. ordo Xylonales - Xylonomycetes

Z uredi

 1. ordo Zeiformes - Actinopterygii
 2. ordo Zeloasperisporiales - Dothideomycetes
 3. ordo Zingiberales - Liliopsida
 4. ordo Zoantharia - Anthozoa
 5. ordo Zoopagales - Zoopagomycetes
 6. ordo Zoraptera - Insecta
 7. ordo Zosterogrammida - Diplopoda
 8. ordo Zygentoma - Insecta
 9. ordo Zygnematales - Zygnematophyceae
 10. ordo Zygodiscales - Coccolithophyceae
 11. ordo Zygophyllales - Magnoliopsida

uredi

 1. ordo †Acrotretida - Lingulata
 2. ordo †Agnostida - Trilobita
 3. ordo †Ammonoidea - Cephalopoda
 4. ordo †Arthrochirotida - Holothuroidea
 5. ordo †Asaphida - Trilobita
 6. ordo †Athyridida - Rhynchonellata
 7. ordo †Atrypida - Rhynchonellata
 8. ordo †Aulacopleurida - Trilobita
 9. ordo †Belemnitida - Cephalopoda
 10. ordo †Billingsellida - Strophomenata
 11. ordo †Bolosauria - Reptilia
 12. ordo †Caloneurodea - Insecta
 13. ordo †Chileida - Chileata
 14. ordo †Cnemidolestodea - Insecta
 15. ordo †Corynexochida - Trilobita
 16. ordo †Cryptostomida - Stenolaemata
 17. ordo †Cystoporida - Stenolaemata
 18. ordo †Diaphanopterodea - Insecta
 19. ordo †Dictyonellida - Chileata
 20. ordo †Dinosauria - Reptilia
 21. ordo †Eoblattida - Insecta
 22. ordo †Fenestrida - Stenolaemata
 23. ordo †Glosselytrodea - Insecta
 24. ordo †Harpetida - Trilobita
 25. ordo †Hippuritida - Bivalvia
 26. ordo †Holectypoida - Echinoidea
 27. ordo †Hyolithelminthes - Tommotiida
 28. ordo †Hypoperlida - Insecta
 29. ordo †Inarticulata - Brachiopoda
 30. ordo †Kutorginida - Kutorginata
 31. ordo †Lichida - Trilobita
 32. ordo †Megalodontida - Bivalvia
 33. ordo †Meganisoptera - Insecta
 34. ordo †Megasecoptera -Insecta
 35. ordo †Miomoptera - Insecta
 36. ordo †Mitrosagophora - Tommotiida
 37. ordo †Modiomorphida - Bivalvia
 38. ordo †Myalinida - Bivalvia
 39. ordo †Nectopantopoda - Pycnogonida
 40. ordo †Obolellida - Obolellata
 41. ordo †Odontopleurida - Trilobita
 42. ordo †Olenellida - Trilobita
 43. ordo †Orthida - Rhynchonellata
 44. ordo †Orthotetida - Strophomenata
 45. ordo †Palaeocopida - Ostracoda
 46. ordo †Palaeodictyoptera - Insecta
 47. ordo †Palaeoisopoda - Pycnogonida
 48. ordo †Palaeopantopoda - Pycnogonida
 49. ordo †Paoliida - Insecta
 50. ordo †Pareiasaurida - Reptilia
 51. ordo †Pentamerida - Rhynchonellata
 52. ordo †Phacopida - Trilobita
 53. ordo †Phymosomatoida - Echinoidea
 54. ordo †Productida - Strophomenata
 55. ordo †Proetida - Trilobita
 56. ordo †Proparia - Trilobita
 57. ordo †Protocoleoptera - Insecta
 58. ordo †Protorthida - Rhynchonellata
 59. ordo †Protorthoptera - Insecta
 60. ordo †Pterosauria - Reptilia
 61. ordo †Ptychopariida - Trilobita
 62. ordo †Reculoidea - Insecta
 63. ordo †Redlichiida - Trilobita
 64. ordo †Rhynchosauria - Reptilia
 65. ordo †Siphonotretida - Lingulata
 66. ordo †Spiriferida - Rhynchonellata
 67. ordo †Spiriferinida - Rhynchonellata
 68. ordo †Strophomenida - Strophomenata
 69. ordo †ThecodontiaReptilia
 70. ordo †Titanoptera - Insecta
 71. ordo †Trepostomatida - Stenolaemata
 72. ordo †Vojnovskyales - Pinopsida

Vidi i uredi

Popis vrsta