Podsused

naselje grada Zagreba, Hrvatska

Podsused je zagrebačko gradsko naselje (kvart) na najzapadnijem dijelu grada. Najveća je četvrt gradskog kotara Podsused - Vrapče, te je njegovo sjedište. Glavni je dio Susedgrada. Stanovnika je oko 4.600 u više od 1.800 domaćinstava. Na sjeveru graniči sa zaprešićkim selom Ivancem Bistranskim, na sjeverozapadu sa Zaprešićem, na zapadu sa Svetom Nedeljom, na istoku sa Gajnicama, na sjeveroistoku sa Bizekom i Gornjim Stenjevcem, te na jugu sa Jankomirom. Upravno mu pripadaju tri okolna sela. To su Podsusedsko Dolje, Bizek i Jarek Podsusedski, sva su na obroncima Medvednice. U prošlosti je Podsused bio selo i do 1950. godine samostalno gradsko naselje, a od 1950. godine do dan danas je dio grada, zapadna su vrata Grada Zagreba. Gradska uprava zabranila je da se Podsused uvede pod stambeno naselje tj. nije dozvolila da se u Podsusedu grade neboderi i ostale stambene zgrade kao što ih npr. ima u Gajnicama. Gradska uprava odriedila je da se ne smiju graditi neboderi i stambene zgrade, nego luksuzne urbane vile od 400 - 500 četvornih metara, stambene trokatnice, kuće itd. Zbog mnoštva luksuznih obiteljskih vila, prirodnim bogatstvom najbolji je za život u jednom gradu. U Podsusedu prevladavaju ruralna obilježja tj. dio je poljoprivrednog zemljišta. Ima i uzgoja domaćih životinja. Prometnice povezuju u smjeru istok-zapad, ka središtu grada Alejom grada Bologne i Samoborskom cestom. Južna međa je rijeka Sava, a sjeverna obronci Medvednice. [1]

IzvoriUredi