Policija je služba javne uprave kojoj je povjereno čuvanje javnog reda i poretka. Također pojam označava i zgradu u kojoj se nalazi ta uprava. Policija građanima pruža zaštitu njihovih temeljnih ustavnih prava i sloboda i zaštitu drugih ustavom zaštićenih vrijednosti.

Policijski poslovi

uredi

Policijski poslovi u prvom redu su:

 • zaštita života, prava, slobode,sigurnosti i nepovredivosti osobe,
 • zaštita javnog reda i mira te imovine
 • sprječavanje kaznenih djela i prekršaja, njihovo otkrivanje, i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima
 • traganje za počiniteljima kaznenih djela za koje se progoni po sluzbenoj duznosti, i prekrsaja te njihovo dovodenje nadleznim tijelima
 • traganje za imovinskom koristi stecenoj kaznenim djelom
 • protueksplozijska zastita
 • poslovi zastite zracnog prometa propisane posebnim zakonom
 • poslovi na moru i unutarnjim plovnim putevima iz nadleznosti policije
 • nadzor i upravljanje cestovnim prometom,
 • poslovi sa strancima
 • nadzor državne granice,
 • postupanje s uhicenikom i pritvorenikom
 • osiguranje i zastita osoba, objekata i prostora
 • drugi poslovi određeni zakonom.

Hrvatska policija

uredi

Za policiju u Republici Hrvatskoj vidi članak Hrvatska policija.

Vanjske poveznice

uredi