Ponderirana aritmetička sredina

Ponderirana aritmetička sredina je statistički pokazatelj koji, za razliku od obične aritmetičke sredine, u obzir uzima i utjecaj tj. važnost faktora za koje se računa.

PostupakUredi

Primjerice, želimo procijeniti narudžbe za sljedeći mjesec na temelju narudžbi za protekla tri mjeseca. Znamo da će narudžba za sljedeći mjesec biti najsličnija narudžbi za prethodni, a najmanje za prvi od tri mjeseca koji uzimamo u obzir. Stoga, možemo odlučiti prethodnom mjesecu dati ponder (multiplikator) 0.5, onom prije njega 0.3, a onom prvom 0.2. (važno je da je zbroj 1.00) Ukoliko je narudžba za prvi mjesec bila 100 komada, za drugi 90, a za sadašnji 120, izračun bi izgledao ovako:

(100* 0.2) + (90 * 0.3) + (120 * 0.5) = 107

Po metodi ponderirane aritmetičke sredine s obzirom na zadnja tri mjeseca, naša procjena zamišljene narudžbe bi bila 107 komada za sljedeći mjesec.