Poremećaji ravnoteže elektrolita

Poremećaji ravnoteže elektrolita su poremećaji, povišenja ili sniženja, koncentracije elektrolita u krvi čovjeka. Elektroliti imaju vitalnu ulogu u održavanju homeostaze u tijelu čovjeka. Poremećaji elektrolita mogu uzrokovati poremećaje u radu svih vrsta stanica u tijelu, a najčešće remete rad svih vrsta mišićnih stanica, živčanih stanica, remete ravnotežu tekućina u tijelu i acidobazni status, i mogu uzrokovati još niz drugih poteškoća.

Najčešći poremećaji elektrolita su poremećaji koncentracije iona kalij, natrij i kalcij. Poremećaji ostalih elektrolita, (magnezij, klorid, fosfat, bikarbonat) su manje učestali i često su udruženi ili povezani sa poremećajem gore navedenih elektrolita.

Tablica najčešćih poremećaja elektrolitaUredi

Elektrolit Ionska formula Povišenje koncetracije Sniženje koncetracije
Natrij Na+ Hipernatrijemija Hiponatrijemija
Kalij K+ Hiperkalijemija Hipokalijemija
Kalcij Ca2+ Hiperkalcijemija Hipokalcijemija
Magnezij Mg2+ Hipermagnezijemija Hipomagnezijemija
Klorid Cl- Hiperkloremija Hipokloremija
Fosfat PO43- Hiperfosfatemija Hipofosfatemija
Bikarbonat HCO3- Hiperbikarbonatemija Hipobikarbonatemija

Vidi jošUredi