Ovo je glavno značenje pojma Porječje. Za druga značenja pogledajte Porječje (razdvojba).

Porječje je područje s kojeg svi vodotoci teku prema jednoj rijeci.

Porječja svih rijeka koja teku prema istom moru, jezeru ili oceanu čini slijev.