Poroznost (prema pora; kasnolat. porus < grč. πόρος: prolaz) je šupljikavost čvrstih tijela. Porozna tijela mogu, u načelu, kroz sitne otvore propuštati plinove, tekućine i čvrste tvari.

Fizikalna veličina (oznaka φ) koja opisuje šupljikavost tijela, omjer obujma (volumena) šupljina VV i obujma fizikalnog tijela VT, definira se prema formuli:

Poroznost kao fizikalna veličina nema mjernu jedinicu, odn. izražava se kao omjer ili postotak praznog prostora prisutnoga u fizikalnom tijelu.

Izvori uredi