Razlika između inačica stranice »Popis političkih stranaka u Hrvatskoj«

#[[neovisna lista don Ivana Grubišića]]
 
== Izvanparlamentarne stranke == <ref name="hidra"/>
#[[Abeceda"Hrvatska demokracijestraža" Nacionalna stranka]] - [[abecedaHS NS]]
#[[Abeceda demokracije]] - [[Abeceda demokracije|abeceda]]
#[[Agenda mladih demokrata]] - [[AMD]]
#[[Akcija bjelovarsko-bilogorska]] - [[ABB]]
#[[Akcija hrvatske republikanske seljačke stranke]] - [[Akcija HRSS]]
#[[Akcija hrvatskih umirovljenika]] - [[AHU]]
#[[Akcija mladih]] - [[AM]]
#[[Akcija slavonsko baranjskih umirovljenika]] - [[ASBU]]
#[[Akcija socijaldemokrata Hrvatske]] - [[ASH]]
#[[Akcija umirovljenici zajedno]] - [[AUZ]]
#[[Akcija za bolju Hrvatsku]] - [[ABH]]
#[[Autohtona hrvatska seljačka stranka]] - [[A-HSS]]
#[[Alijansa za pravnu državu]]
#[[Autohtona hrvatska seljačkaHrvatska stranka prava]] - [[A-HSP]]
#[[Autohtona slavonsko Hrvatskaposavska stranka]] prava- [[ASPS]]
#[[Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke]] - [[ARS]]
#[[AutohtonaBanijska slavonsko posavskademokratska stranka]] - ASPS[[BDS (Dvor)]]
#[[Blok poljoprivrednika Hrvatske]] - [[BPH]]
#[[Banijska demokratska stranka]]
#[[Blok poljoprivrednikaumirovljenici Hrvatskezajedno]] - [[BUZ]]
#[[BlokČabarski umirovljenicipokret zajednomladih]] - BUZ[[ČPM]]
#[[BošnjačkaDalmatinska demokratskaliberalna stranka]] Hrvatske- [[DLS]]
#[[ČabarskiDalmatinski pokret mladihdemokrati]] - ČPM[[DD]]
#[[DalmatinskaDemokratska liberalnakneginečka stranka]] - [[DKS]]
#[[Demokratska partija Srba]] - [[DPS (Zagreb)]]
#[[Dalmatinski demokrati - DD]]
#[[Demokratska kneginečkaprigorsko-zagrebačka stranka]] - [[DPS (sv. Ivan Zelina)]]
#[[Demokratska partijastranka Srbaslavonske ravnice]] - [[Slavonska ravnica]]
#[[Demokratska prigorskostranka umirovljenika]] -zagrebačka stranka[[DSU]]
#[[Demokratska socijalnastranka unijažena]] - Snaga naroda[[DSŽ]]
#[[Dubrovački demokratski sabor]] - [[DDS]]
#[[Demokratska stranka slavonske ravnice]]
#[[Demokratska stranka umirovljenika]]
#[[Demokratska stranka žena]]
#[[Demokratska zajednica Mađara Hrvatske]]
#[[Demokratski centar]]
#[[Domovinska građanska stranka]]
#[[Dubrovački demokratski sabor - DDS]]
#[[Glas razuma]]
#[[Glas Zaprešića - nezavisna lista]] - [[GZ]]
#[[Gospodarska stranka]] - [[GS]]
#[[Građanska akcija Lumbarda]] - [[G.A.L.]]
#[[Građanska stranka Sisak]] - [[GSS]]
#[[HRAST - Pokret za uspješnu Hrvatsku]]
#[[Hrvatska 21. stoljeća]] - [[Hrvatska 21.]]
#[[Hrvatska čistademokratska regionalna stranka]] - [[HDRS prava(Sisak)]]
#[[Hrvatska demokratska regionalnaseljačka stranka]] - HDRS (Sisak)[[HDSS]]
#[[Hrvatska demokratska seljačka stranka Dalmacije]] - [[HDSD]]
#[[Hrvatska demokratskademokršćanska stranka Dalmacije]] - HDSD[[HDS]]
#[[Hrvatska demokršćanskaeuropska stranka]] - [[HES]]
#[[Hrvatska europskakršćanska strankademokratska unija]] - [[HKDU-(2007./)]]
#[[Hrvatska kršćanskapučka demokratskastranka]] unija- [[HPS]]
#[[Hrvatska pravaškaradnička zajednicastranka]] - [[HRS]]
#[[Hrvatska pučkarepublikanska seljačkazajednica]] stranka|Hrvatska- pučka[[HRZ seljačka(politička stranka – 1904)]]
#[[Hrvatska pučkaromska demokratska stranka]] (1997.)|Hrvatska- pučka stranka[[HRDS]]
#[[Hrvatska radničkasocijalno-liberalna stranka]] - [[HSLS]]
#[[Hrvatska republikanskastranka zajednicamladih]] - [[HSM]]
#[[Hrvatska romskastranka demokratskanezaposlenih]] stranka- [[HSN]]
#[[Hrvatska socijalno-liberalna stranka prava-1861]] HSLS- [[HSP-1861]]
#[[Hrvatska stranka mladihprava]] - [[HSP]]
#[[Hrvatska stranka nezaposlenihpravne države]] - [[HSPD]]
#[[Hrvatska stranka pravarada]] 1861|Hrvatska- stranka prava – 1861[[HSR]]
#[[Hrvatska stranka pravazelenih dr. AnteEko Starčevićsavez]] - [[Zeleni]]
#[[Hrvatska čista stranka pravneprava]] - države[[HČSP]]
#[[Hrvatski rast|Hrvatskidemokratski rastcentar]] - HRAST[[HDC]]
#[[Hrvatska stranka rada]]
#[[Hrvatski demokratski slobodarski savez Dalmacije]] - [[HDSSD]]
#[[Hrvatska stranka zelenih – Eko savez]]
#[[Hrvatski oslobodilački pokret]] - [[HOP]]
#[["Hrvatska straža" Nacionalna stranka - HS NS]]
#[[Hrvatski demokratskirast|Hrvatski centarrast]] - [[HRAST]]
#[[Hrvatski demokratski slobodarski savez Dalmacijesocijaldemokrati]] - HDSSD[[HSD]]
#[[Hrvatski istinskizbor]] preporod- [[Zbor]]
#[[Hrvatsko pravaško bratstvo]] - [[HPBratstvo]]
#[[Hrvatski narodnjaci]]
#[[Hrvatski nezavisni demokrati]]
#[[Hrvatski oslobodilački pokret]]
#[[Hrvatski rast|Hrvatski rast - HRAST]]
#[[Hrvatski socijaldemokrati]]
#[[Hrvatski zbor]]
#[[Hrvatsko pravaško bratstvo]]
#[[Hrvatsko zvono]]
#[[Istarska socijaldemokratska nezavisna stranka]] - [[ISDNS]]
#[[Istarska stranka umirovljenika - Partito Istriano dei Pensionati]] - [[ISU-PIP]]
#[[Istarski socijaldemokratski forum|Istarski socijaldemokratski forum – Foro social democratico Istriano]]
#[[IstarskaJadranska socijaldemokratska stranka umirovljenikaHrvatske - PartitoJadranski Istriano dei Pensionatisocijaldemokrati]] - ISU-PIP[[JSD]]
#[[Jedino Hrvatska - Pokret za Hrvatsku|]] - [[Jedino Hrvatska – Pokret za Hrvatsku]]
#[[Jadranska socijaldemokratska stranka Hrvatske]]
#[[Jedino Hrvatska - Pokret za Hrvatsku|Jedino Hrvatska – Pokret za Hrvatsku]]
#[[Južnohrvatska stranka]]
#[[Karlovačka stranka]]
#[[Kršćanska socijalna unija]]
#[[Krug 21]]
#[[Ladonja]]
#[[Liburnijska stranka]] - [[LIST]]
#[[Lista za Rijeku]] - [[RI]]
#[[Liga za Brod – stranka za poticanje svekolikog razvoja Grada Slavonskog Broda]]
#[[Lista za Rijeku]]
#[[Loza nezavisna lista - Loza]]
#[[Ljevica Hrvatske]]
#[[Loza nezavisna lista - Loza]]
#[[Maksimirska građanska inicijativa - ZAJEDNO]] - [[MGI - ZAJEDNO]]
#[[Maslina – Dalmatinska autonomaška stranka]]
#[[Međimurska stranka]] - [[MS]]
#[[Međimurski demokratski savez]] - [[MDS]]
#[[Moje malo Međimurje]] - [[3M]]
#[[Most nezavisnih lista|MOST]] Metković- [[MOST]]
#[[Moja Lista]]
#[[DalmatinskiNacionalni demokrati]] - DD[[ND]]
#[[Most nezavisnih lista|MOST Metković]]
#[[NacionalniNaša demokratistranka]] - ND[[NS]]
#[[Nezavisna lista Ante Đapića]] - [[NL Ante Đapića]]
#[[Naša stranka (politička stranka)|Naša stranka]]
#[[Nezavisna lista Ante Đapića - NL Ante Đapića]]
#[[Nezavisna lista Milana Bitunjca]]
#[[Nezavisna lista Stipe Petrina]] - [[NLSP]]
#[[Nezavisni seljaci Hrvatske]] - [[NSH (2012/ .)]]
#[[Nova generacija]] - [[NG]]
#[[Nova Hrvatska]] (politička- stranka)|Nova Hrvatska[[NH]]
#[[Nova srpska stranka]] - [[NSS]]
#[[Obiteljska stranka]] - [[Os]]
#[[Partija podunavskih Srba]] - [[PPS]]
#[[Paška stranka – Pag]] - [[PSP]]
#[[Piratska stranka]] - [[PS]]
#[[Pločanska stranka]] - [[PLS]]
#[[Podravska stranka]] - [[PS(Koprivnica)]]
#[[Pokret za modernu Hrvatsku]]
#[[Posavsko slavonska stranka]] - [[PSS(Stranka]]
#[[Primorsko goranska stranka umirovljenika]] - [[PGSU]]
#[[Primorsko goranski savez]] - [[PGS]]
#[[Rapski pučki sabor]] - [[RPS]]
#[[Sabor hrvatskih Roma]]
#[[Savez hrvatskih umirovljenika i seniora]] - [[SHUS]]
#[[Savez za promjene]] (politička- stranka)[[SP]]
#[[StrankaSnaga Roma Hrvatske]] - [[SRH]]
#[[Sjedinjene nezavisne liste]]
#[[SlobodarskaSocijalistička strankapartija Hrvatske]] - [[SPH]]
#[[SnagaSocijalistička Romaradnička partija Hrvatske]] - SRH[[SRP]]
#[[DemokratskaSplitska stranka umirovljenika]] - [[SSU]]
#[[Socijalistička partija Hrvatske]]
#[[Srednjoeuropska akcija – Pokret za Srednju Europu]] - [[SEA-PZS]]
#[[Socijalistička radnička partija Hrvatske]]
#[[SplitskaSrpska narodna stranka]] - umirovljenika[[SNS]]
#[[Stranka demokratske akcije Hrvatske]] - [[SDA Hrvatske]]
#[[Srednjoeuropska akcija – Pokret za Srednju Europu]]
#[[Stranka Dubrovnik regija]] - [[SDR]]
#[[Srpska narodna stranka]]
#[[Stranka demokratskehrvatskog akcije Hrvatskezajedništva]] - SDA Hrvatske[[SHZ]]
#[[Stranka Dubrovnikobičnih regijaljudi]] - SDR[[SOLJ]]
#[[Stranka hrvatskihpenzionera]] branitelja- [[SP (Sisak)]]
#[[Stranka hrvatskog zajedništvaumirovljenika]] - SHZ[[SU]]
#[[Stranka običnihumirovljenika ljudiHrvatske - SOLJBlok umirovljenici zajedno]] - [[SUH]]
#[[Stranka penzionerazajedno]] - SP (Sisak)[[Zajedno]]
#[[Volim Hrvatsku]] - [[VH]]
#[[Stranka pravične demokracije]]
#[[Stranka Roma Hrvatske]]
#[[Stranka umirovljenika]]
#[[Stranka umirovljenika Hrvatske - Blok umirovljenici zajedno - SUH]]
#[[Stranka zajedno-Zajedno]]
#[[Turopoljska demokratska stranka]]
#[[Volim Hrvatsku - VH]]
#[[Zagorska demokratska stranka]]
#[[Zagorska stranka]]
#[[Za grad]]
#[[BanijskaZagorska demokratska stranka]] - [[ZDS]]
#[[Zagrebačka nezavisna lista-ZNL]]
#[[Zagorska demokratska stranka]] - [[ZS(Zabok)]]
#[[Zavjet za Hrvatsku]]
#[[Zagrebačka nezavisna lista]] - [[ZNL]]
#[[Zelena alternativa – Stranka potrošača]]
#[[Zavjet za Hrvatsku]] - [[ZZH]]
#[[Zelena alternativa – Stranka potrošača]] - [[ZA-SPOT]]
#[[Zelena lista]]
#[[ZeleniZelena savezstranka]] - [[ZS]]
#[[Zelena stranka]]
#[[Zelena stranka – Zelena alternativa]]
#[[Zeleni demokrati]]
#[[Zeleni Hrvatske]]
#[[Zeleni Istre]]
#[[Zeleni demokratisavez]]
#[[Zeleni zajedno]]
 
126

uređivanja